En bespottad vän i nöden

Det talas ofta om medieträning i nedsättande och misstänksamma ordalag. Nästan uteslutande av någon som aldrig har varit med om en medieträning, eller aldrig oförberedd tvingats svara på frågor med en mikrofon och filmkamera upptryckt i ansiktet. Egentligen är det ganska enkelt. Att bli medietränad handlar om att förstå och bli trygg i intervjusituationen. För egentligen är det väldigt få journalister som är ute efter att ”sätta dit” den intervjuade. Tvärtom är det ett tillfälle där man har möjlighet att ge sin bild av verkligheten, och nå ut med sina budskap. Det är därför vi på Navigator hjälper våra kunder att bli vän med media. Det handlar om kommunikation, helt enkelt.