Plötsligt, när man minst anar det, ringer journalisten och vill ställa frågor. Om du väljer att låta dig intervjuas får du möjlighet att förmedla korrekt fakta, bemöta eventuell kritik och förmedla företagets åsikter och synpunkter. Om du väljer att avstå en intervju, kommer journalisten att intervjua någon annan. Onsdagen den 23 maj var det dags för medieträning hos Navigator där en grupp om 6 deltagare genomförde en rad praktiska övningar med syfte att öka tryggheten inför mötet med journalister och öka förmågan att framföra budskap i mötet med TV-, radio-och tidningsjournalister. Medieträningen genomfördes i samarbete med en erfaren journalist och scenarierna och intervjufrågorna anpassades efter varje enskild deltagare. I utvärderingen framhöll deltagarna att medieträningen kännetecknades av ett lagom tempo och relevant feedback. Några hade medietränats tidigare, men underströk att Fredrik Westman och Lovisa Hermansson utfört den bästa medieträningen hittills.   Navigator erbjuder löpande medieträning och kurser inom PR – håll utkik här på hemsidan eller ta kontakt med oss för mer information.
Fredrik Westman, 0733- 43 99 15 eller fredrik.westman@navigator.se.
Lovisa Hermansson, 0733 – 43 99 30 eller lovisa.hermansson@navigator.se.