Ett samarbete mellan Ecophon och Philips har resulterat i ett nytt, spännande koncept – Soundlight Comfort. Denna kombinerade lösning är ett svar på behovet av ljudabsorption och ljus i byggnader som använder så kallade Thermally Activated Building Systems (TABS). Dessa energieffektiva byggnader tar vara på värme och kyla i bjälklagssystemen, och är en stark trend runt om i Europa. Ecophon och Philips lanserar nu tillsammans Soundlight Comfort på den europeiska marknaden. Navigator har utvecklat och producerat en kampanjsida, som är en central del av lanseringen.