Journalister beskrivs ofta som den tredje stadsmakten och har stor integritet. Det urval de gör i den mängd information de får avgör vad som senare diskuteras i lunchrummen och många gånger vilka beslut som fattas. Och det går att påverka mediernas urval. Genom att presentera sina budskap på ett nyhetsmässigt sätt och långsiktigt bygga relationer med medierna ökar dina chanser att få ut dina egna budskap i medierna. Faktum är att en stor del av det vi läser i tidningar och ser på nyheterna är PR-genererat. Utmaningen är att veta vilka budskap som kan vara en nyhet, och att presentera dem på ett sätt som fångar journalistens intresse och underlättar dennes arbete. Ett lyckat arbete med medierelationer är ett mycket kostnadseffektivt sätt att öka synlighet, kännedom, stärka varumärket och nå ut med sina budskap. Dessutom har det som rapporteras på redaktionell plats i medierna högre trovärdighet än annonser på motsvarande ställe. Grundkurs Medierelationer lär dig hur du själv kan komma igång med ditt PR-arbete genom medierelationer. Läs mer och anmäl dig här