Vårdvalet_bussida Region Skåne vill tillsammans med Navigator lyfta fram vårdcentralerna som en självklar första kontakt vid behov av vård. Under hösten 2013 gick första delen av kampanjen, med budskapet att man fritt kan välja vilken vårdcentral man vill. Utvärderingen visade att det främst är yngre vuxna som inte känner till vårdcentralens fördelar. Kampanjens andra del inriktas därför på denna målgrupp. Perioden är maj 2014 och kanalerna är film på tv och bio, radio och utomhus. Så håll gärna ögonen och framför allt öronen öppna!
Kolla in filmen här:
 
Lyssna på radioreklamen här: