Vår affärsmodell

 
Affärsmodell

För att hjälpa dig att navigera rätt har vi utvecklat en affärsmodell i tre steg: Learn, Live, Love. Det innebär att vi kan hjälpa dig med allt från research, analys och strategi till intern implementering och integrerad kommunikation i alla kanaler så att det tilltalar samtliga dina målgrupper i värdekedjan.

Första steget i vår affärsmodell är Learn

Vi gillar att arbeta med allt som är svårt att kommunicera. Ju mer komplicerat desto mer inspirerande tycker vi att det är. Det är anledningen till varför vi lägger mycket kraft på research och analys innan vi tar fram strategier, koncept, plattformar eller lösningar. Här arbetar vi med olika metoder för intervjuer, undersökningar, benchmark och analyser.

Andra steget är Live

Det är dags att få alla våra kunders medarbetare införstådda med strategin och så att de ser hur var och en kan bidra i vardagen. Genom åren har vi utvecklat verktyg och processer för intern implementering av allt från värdegrunder till sociala mediastrategier. Våra kreatörer och strateger är dessutom utbildade i vuxenpedagogik i samarbete med Malmö Högskola.

Tredje steget är Love

Vi hjälper våra kunder att samordna alla sina visuella och verbala signaler gentemot alla sina målgrupper i värdekedjan både on- och offline. Målet är att skapa kreativ och annorlunda kommunikation som särskiljer företaget från konkurrenterna och som gör att de når både in och ut med sina budskap.

Share