GCE Group

Corporate identity

GCE Group Corporate identity 1

Utveckling av grafiska riktlinjer och hela gruppen.

GCE Group Corporate identity 2

GCE Group Corporate identity 3

Banners och roll-ups

GCE Group Banners och roll-ups

Framtagning av banners och roll-ups på corporate-nivå och produktnivå.

Företagspresentation

GCE Group Företagspresentation

Framtagning av företagspresentation som innefattar hela GCE Group.

Annonser

Utveckling av annonskoncept för segment och lanseringar.

Give-aways

GCE Group Give aways

Framtagning av material för att stödja varumärkesarbetet.

Relaterade case

Alfa Laval

Vi på Navigator har hjälpt Alfa Laval att utveckla kommunikationsenheter för en del av deras luftkylare…

ADB Safegate

Navigator var med och hanterar hela den globala lanseringen i samband med bolagens spännande sammanslagning. Vi tog fram ett koncept…

Färs och Frosta Sparbank

Vi på Navigator var med och utvecklade varumärkesstrategin och kommunikationsplattformen för Färs & Frosta Sparbank och…

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication