Business to business
ADB Safegate

ADB Safegate//

Navigator var med och hanterar hela den globala lanseringen i samband med bolagens spännande sammanslagning. Vi tog fram ett koncept som sedan har versionerats i en mängd olika kanaler för både intern och extern kommunikation.

Ecophon

Ecophon//

Vi på Navigator har hjälpt Ecophon att utveckla samt hantera ett flertal koncept- och produktlanseringar genom åren. Vi har varit engagerade i strategiskt arbete på övergripande nivå och vi har även varit djupt involverade i den interna…

KLF

KLF//

Vi på Navigator har arbetat med KLF i ett antal år och hjälper organisationen med årsredovisningar, broschyrer, e-magasin och andra former av marknadsföringsmaterial. Navigator hjälper även KLF med fotograferingar och merparten av bilderna är tagna av Ola…

ApQ

ApQ//

Navigator har varit med och stöttat ApQ på sin vidare expansion genom att bland annat arbeta fram ny logotype, kommunikationsplattform och ny responsiv sökordsoptimerad webbplats med målgruppsanpassat innehåll och implementera strategin för inbound marketing samt…

Fazer Food Services

Fazer Food Services//

Navigator har hjälpt Fazer Food Services att ta ytterligare kliv för att befästa sin ledande ställning och föra ut både sin mat och sin filosofi till fler kunder i de nordiska länderna. Bland annat har vi…

Niclas Bergenblad
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Niclas Bergenblad
Managing Partner Strategic communication