Content marketing

 
Content marketing
De flesta företag har idag en sociala media-strategi och många har börjat bygga upp sina egna kanaler för att kommunicera med sina kunder. Men för att lyckas är det viktigt att publicera innehåll som är värdefullt för målgruppen. Det gäller att arbeta konsekvent, systematiskt och långsiktigt med sitt idé- och innehållsarbete. Det är det som är essensen i hur vi ser på content marketing.

Syftet med content marketing

Syftet med content marketing är att attrahera och behålla kunder genom att konsekvent skapa relevant och värdefullt innehåll med avsikten att ändra eller förstärka konsument beteende. Det är en fortlöpande process som lämpligast integreras i din övergripande marknadsföringsstrategi, och den fokuserar på medier som du äger, inte hyr.

Värdeskapande

Värdet ligger i själva innehållet som måste uppfattas intressant, lärorikt eller underhållande av målgruppen. Eftersom det finns en allmän misstänksamhet mot marknadskommunikation så ställer detta höga krav på innehållet, som måste upplevas lärorikt, informativt eller underhållande, upplevas ärligt eller sakligt och inte får upplevas som ett försök att sälja.

Skapa lojala kunder

Content marketing syftar till att ändra eller förstärka konsument beteende. Content marketing är inte ett ändamål i sig. Det är ett medel för att attrahera potentiella kunder, göra dem till betalande kunder och behålla dem som lojala kunder.

Bygga egna kanaler

Content marketing fokuserar på medier som du äger, inte hyr. Att “äga” avser här att du kontrollerar vad som publiceras i mediumet och när, och att det tydligt framgår för publiken att det är du som är avsändaren. Exempel på medier kan vara:

 • Blogg
 • Facebook
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Google+
 • Twitter
 • Med flera

Fortlöpande process

Content marketing är en fortlöpande process. Det är långsiktigt eftersom det tar tid innan content marketing börjar ge effekt. Publicering skall ske regelbundet eftersom ett syfte är att upprätthålla kundrelationer. Och produktion av innehåll måste ske systematiskt eftersom det behövs för att klara av att upprätthålla en långsiktigt och regelbunden produktion.

Fördelar med content marketing

Här är några av fördelarna med att arbeta systematiskt och regelbundet med kvalitativt innehåll i digitala och sociala plattformar. Du:

 • Stärker varumärket gentemot befintliga kunder och skapar merförsäljning
 • Breddar kännedomen utanför det normala upptagningsområdet
 • Skapar stolthet och engagemang hos medarbetare och samarbetspartners
 • Genererar leads som kan konverteras till nya kunder

Långsiktig content marketing

Vi på Navigator arbetar med content marketing för en lång rad av våra kunder. Vi hjälper dem att generera goda idéer som kan stärka befintliga relationer och samtidigt skapa nya. Vi hjälper även till med att publicera, dela och sprida innehåll samtidigt som vi bistår med analyser och rapporter kring vad som sägs om våra uppdragsgivare i sociala medier.

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så tar du del av de senaste trenderna inom ämnen som marknadsföring, kommunikation, sociala medier, PR och content marketing. Givetvis speglar vi även vad som händer hos oss på Navigator och hur vi hjälper våra kunder att bygga varumärken och skapa försäljning på den globala arenan. Ungefär en gång i månaden landar vi i din inkorg. Anmäl dig till nyhetsbrevet här >>

Ännu mer?

Om du vill införskaffa ännu mer ny kunskap ska du besöka samlingssidan för våra e-böcker inom olika ämnen. Här hittar du böcker, guider och infographics, fyllda med fakta och tips som vässar din kompetens i vardagen. Vad skulle du vilja lära dig mer om? Kolla in vad du kan ladda ned här >>

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med content marketing är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share