Business to consumer
Cool Minds

Cool Minds//

Navigator har arbetat med att stärka kännedomen om Cool Minds varumärke. Vi har tagit fram material till tryck och digitala media samt hjälpt till att skapa en helt ny webb.

Varumärket Skåne

Varumärket Skåne//

Vi på Navigator har varit med och utvecklat logotypen, det nya varumärket, varumärkesstrategin och kommunikationsplattformen för varumärket Skåne i samarbete med Skånes 33 kommuner och en rad intressegrupper i regionen.

Skånska Dagbladet

Skånska Dagbladet//

Vi på Navigator har hjälpt Skånska Dagbladet att ta fram ett nytt kommunikationskoncept med devisen ”Närproducerat”. Nylanseringen omfattade en stor kampanj innehållande annonser, TV-reklam, radioreklam och DR.

Färs och Frosta Sparbank

Färs och Frosta Sparbank//

Vi på Navigator var med och utvecklade varumärkesstrategin och kommunikationsplattformen för Färs & Frosta Sparbank och arbetade under lång tid med deras varumärkesbyggande och säljdrivande kommunikation med målet att positionera banken som en nära trygg…

Däckteam

Däckteam//

Vi på Navigator har arbetat med Däckteam både varumärkesbyggande och säljdrivande aktiviteter samt grafisk profil anpassat för samtliga segment och målgrupper.

Edenred

Edenred//

Vi på Navigator har utvecklat ny grafisk form för samt olika typer av säljmaterial för Edenreds produkter, och även genomfört lanseringsaktiviteter i samband med namnbytet från Accor Services till Edenred.

Niclas Bergenblad
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Niclas Bergenblad
Creative Director Digital and innovation strategy