Edenred

Lansering av Ticket Rikskortet

Edenred Ticket Rikskortet

Framtagning av koncept, design och kommunikation kring Ticket Rikskortet.

Kommunikation

Edenred Kommunikation

Kommunikation kring de olika Ticket-koncepten.

Relaterade case

Kraftringen – Spänningssökarna

Vi på Navigator har hjälpt Kraftringen att utveckla konceptet “Spänningssökarna” samt kommunikation i olika kanaler.

Skånska Dagbladet

Vi på Navigator har hjälpt Skånska Dagbladet att ta fram ett nytt kommunikationskoncept med devisen ”Närproducerat”….

Varumärket Skåne

Vi på Navigator har varit med och utvecklat logotypen, det nya varumärket, varumärkesstrategin och kommunikationsplattformen för varumärket…

Niclas Bergenblad
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Niclas Bergenblad
Creative Director Digital and innovation strategy