Business to business
Fazer Food Services

Fazer Food Services//

Navigator har hjälpt Fazer Food Services att ta ytterligare kliv för att befästa sin ledande ställning och föra ut både sin mat och sin filosofi till fler kunder i de nordiska länderna. Bland annat har vi…

Beijer Tech

Beijer Tech//

Vi på Navigator hjälper koncernen att marknadsföra dotterföretagen på den nordiska marknaden med hjälp av strategisk och integrerad kommunikation såsom webbsidor, broschyrer och säljmaterial.

ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems//

Navigator har bland annat hjälpt ASSA ABLOY Entrance Systems att skapa ett heltäckande koncept för koncernens Top Managementkonferens.

Scan Coin

Scan Coin//

Vi på Navigator har hjälpt Scan Coin lansera ett nytt automatiserat mynthanteringssystem under konceptet ”Intelligent Coin Processing”.

SITA Sverige

SITA Sverige//

Vi på Navigator har hjälpt SITA Sverige med strategisk och integrerad kommunikation, konceptutveckling, internimplementering, varumärkesbyggande och säljdrivande aktiviteter både on- och offline. Målsättningen med den nya varumärkesstrategin var att skapa branschens starkaste varumärke inom utvalda kundgrupper.

Skandiform

Skandiform//

Navigator hjälper Skandiform med deras varumärkesbyggande och säljdrivande kommunikation. Målgrupperna är primärt arkitekter, återförsäljare och inköpare inom offentlig miljö.

Niclas Bergenblad
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Niclas Bergenblad
Creative Director Digital and innovation strategy