Receptet för ett starkt ingrediensvarumärke

26 nov, 2015

Intel Inside, Teflon, Gore-Tex, Dolby Digital. Du känner säkert igen varumärkena. Alla i helt olika branscher. Ändå har de något väsentligt gemensamt. De är alla framgångsrika ingrediensvarumärken. Men vad krävs egentligen för att man ska bygga ett riktigt starkt ingrediensvarumärke? Och vad har man att vinna på att associeras med ett sådant varumärke?

Läs hela

Bygga varumärke med strategiska partners

16 sep, 2015

Ett bra sätt att bygga varumärke och öka försäljning är med hjälp av strategiska partners. Tillsammans kan ni bli ett kraftfullt team som nätverkar på olika håll och genererar affärer åt varandra. Men hur gör man för att lyckas? Vilka partners ska man välja ut? Och vad behöver man veta för att hjälpa sina partners att hitta rätt business. Det ska vi försöka räta ut här.

Läs hela

Apple vill ladda varumärket med ny energi

15 feb, 2015

För att stanna på tronen som världens högst värderade varumärke krävs att Apple ständigt fortsätter att ladda varumärket med ny energi. Ett stort steg i den riktningen togs under veckan när det avslöjades att Apple håller på att ta fram en elbil.

Läs hela

Världens 10 högst värderade varumärken

11 feb, 2015

Varje år genomför Interbrand en omfattande undersökning bland världens varumärken, Interbrand Best Global Brands, för att utröna vilka som är de högst värderade i världen. Under många år var listan relativt konstant med samma etablerade företag i topp såsom CocaCola och IBM. Men nu är paradigmskiftet ett faktum när Apple stannar överst på tronen 2014 med Google som den närmaste konkurrenten.

Läs hela

Stor kraft med strategisk kommunikation

3 dec, 2014

Begreppet strategisk kommunikation snurrar runt lite överallt, men vad innebär det egentligen? All kommunikation, både proaktiv och reaktiv, bör ju utgå från en fastlagd strategi. Jo förvisso, men med strategisk kommunikation menas vanligen att man använder kommunikation som ett redskap för att nå övergripande mål. Helt enkelt att man lyfter upp diskussionen kring kommunikation en nivå, och beskriver på vilket sätt den ska medverka till verksamhetens utveckling. Strategisk kommunikation är en ledningsfråga.

Läs hela

Varumärkesstrategier i vardagen

6 nov, 2014

Det har doktorerats, skrivits hyllmeter efter hyllmeter och teoretiserats i det oändliga omkring begreppet varumärkesbyggande. För oss är det dock mycket enkelt. Därmed inte sagt att det är lätt. Tvärtom tycks konsten att inte krångla till något vara en av de svåraste man kan ägna sig åt. Vår ambition är att göra varumärkesstrategier till något tydligt, enkelt och konkret användbart i vardagen.

Läs hela
Jenny Wendel
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication