Vad är content marketing?

11 mar, 2015

Content marketing är ett hett modeord inom kommunikation. Alla “vet” att man bör ägna sig åt content marketing, betydligt färre har en plan för hur just deras företag ska hantera uppgiften. Och handen på hjärtat, vet du vad content marketing är – egentligen?

Läs hela

Sju saker som ofta saknas på en B2B-blogg

2 mar, 2015

För ett B2B-företag är en bra blogg ett av de effektivaste sätten att etablera sig hos sina målgrupper och i branschen som kunskapsledare. Studier visar att närmare 80 procent av företagen som har en B2B-blogg ser positiva resultat kopplat till ROI (return on investment) från sin kommunikation i egna kanaler och sociala medier. Dessutom hjälper den till att skapa lojalitet och kännedom kring varumärket. Men många B2B-bloggar skulle med relativt enkla medel kunna vara långt mer framgångsrika än de är.

Läs hela

Vad ska en innehållsstrategi för sociala medier innehålla?

26 jan, 2015

Det finns många faktorer som avgör hur framgångsrik man är med sina aktiviteter i egna kanaler och sociala medier. Engagemang, kontinuitet och kunskap om mottagaren är viktigt men även rätt struktur med effektiva arbetsrutiner och tydlig ansvarsfördelning. Är det dags för dig och ditt företag att ta fram en innehållsstrategi? Här får du några goda råd på vägen.

Läs hela

Facebook lanserar alternativ till LinkedIn

25 nov, 2014

När det kommer till sociala nätverk verkar de flesta människor föredra tydliga strukturer. Vi delar in livet i jobb och fritid, och i olika intressen. Därför använder vi Facebook till vänner och familjer, LinkedIn för jobbrelationer, Instagram för våra bilder och Twitter för ämnesrelaterade intressen. Även om Facebook greppar över flera av dessa områden har man länge kämpat om företagsanvändarna, men nu verkar man vara redo att satsa på en specialiserad tjänst riktad till just dessa. Ett alternativ till LinkedIn.

Läs hela
Jenny Wendel
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication