Safegate Group på mässa

Navigators kund Safegate Group deltar på mässan Inter Airport Europe 2011 som hålls i München mellan den 11 och 14 oktober. Mässan, som äger rum vartannat år, har 600 utställare från 33 olika länder som i enorma lokaler visar sina produkter inom flygplansindustrin: flygplansutrustning, teknik, design och service. Safegate Groups monter sträcker sig över ca …