Duni redovisar miljöarbete

För att informera kunder, investerare och inte minst de egna medarbetarna om sitt miljöarbete har Duni i samarbete med Navigator tagit fram en ”Green Book”. I den beskrivs Dunis miljömål och strategier – och hur Duni konkret arbetar med detta, varje dag, för att se till att produkter och verksamhet har så lite påverkan på …