5 tips för en bra radiospot

Radio är en utmärkt kanal både för att bygga varumärken, och för säljdriven kommunikation. Och en radiospot fungerar utmärkt även inom B2B, det finns det många exempel på. Snabbt och kostnadseffektivt är två fördelar som brukar lyftas fram när man pratar radioreklam. För dig som funderar på om radio kan vara något att komplettera mediamixen … 

Gå till vårdcentralen!

Region Skåne vill tillsammans med Navigator lyfta fram vårdcentralerna som en självklar första kontakt vid behov av vård. Under hösten 2013 gick första delen av kampanjen, med budskapet att man fritt kan välja vilken vårdcentral man vill. Utvärderingen visade att det främst är yngre vuxna som inte känner till vårdcentralens fördelar. Kampanjens andra del inriktas …