Välkommen Amanda, vår nya PR-praktikant!

Amanda_Ekenberg

Vi är glada att välkomna Amanda Ekenberg till Navigator! Amanda kommer att vara hos oss under våren. Hon har en politices kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet och har läst masterkurser på Köpenhamns universitet. Det är framför allt inom PR Amanda kommer att arbeta, något hon har erfarenhet från genom tidigare praktik på en PR-byrå … 

Kriskommunikation – så hanterar du media i krissituationer

Kriskommunikation_media

Alla typer av organisationer riskerar att hamna i någon form av blåsväder, oavsett hur bra man sköter sig i det stora hela. När den kritiska journalisten ringer och ber om en kommentar är det många som helst vill stoppa huvudet i sanden. Ett sådant beteende riskerar att underminera tilliten till företaget helt och hållet. Istället … 

Vad bör en krisplan innehålla?

När en kris drabbar företaget kan även den mest kallsinniga chef tappa huvudet och börja prioritera fel. Då är det viktigt att ha en krisplan som hjälper en att veta hur man bör agera och i vilken ordning. Nedan kan du i korta drag läsa vad en krisplan bör innehålla. Identifiera potentiella krissituationer Till din … 

Kriskommunikation i fem steg

När en kris uppstår tvingas organisationen till kriskommunikation. Det kan finnas många orsaker till krisen, men det som ofta är mest avgörande för skadan är hur organisationen kan hantera krissituationen. Opinion mot ett bolag skapas och sprids snabbt när någon oegentlighet uppdagas. Det bästa är därför att så långt som möjligt undvika krissituationer genom att …