Digital transformation på SIME första dagen

Kraften i de digitala kanalerna och de digitala affärsmodellerna har aldrig varit starkare och Sverige och Norden sitter i förarsätet på en digital transformation som kommer att beröra varje industri, varje företag och varje individ. Det blir tydligt för alla oss som var på plats dag ett på SIME 2014 när eventet gick av stapeln … 

Profilerar RW Capital

RW Capital är ett investmentbolag som förvärvar, förädlar och slutligen avyttrar flerfamiljsfastigheter med goda bostadslägen. Inför en större nyemission fick Navigator våren 2014 uppdraget att arbeta fram en ny grafisk profil, inklusive ny logotyp, samt en ny hemsida. Efter lanseringen av hemsidan fortsätter nu samarbetet med RW Capital. Navigator har arbetat fram en PR-strategi och … 

Projekten i fokus på Horisonts nya webbsite

Horisont Arkitekter är ett växande arkitektkontor i Malmö. Lika ambitiösa som man är i kundprojekten är man i det egna varumärket. Tidigare har Navigator arbetat fram en ny grafisk profil åt Horisont Arkitekter och nu har även den nya webbsiten, som ligger i linje med profilen, sett dagens ljus. Prestigefyllda projekt Horisont Arkitekter startade 2007 och … 

Ny webb åt Small Cap Partners

Small Cap Partners, SCP, är ett investeringsbolag vars verksamhet går ut på att förvärva lönsamma företag, förädla dessa och sedan avyttra dem när investeringsmålen nåtts. Under våren 2014 startade man upp SCP II och öppnade upp för nya investerare. I samband med detta fick Navigator i uppdrag att skapa en grafisk profil, ny logotyp, samt …