Wihlborgs årsredovisning 2018

Nu är Wihlborgs årsredovisning för 2018 klar. Vi på Navigator tackar stolta över det fortsatta förtroendet att få producera årsredovisningen för Wihlborgs. Precis som tidigare har ledorden varit transparens och tydlighet, för att underlätta för intressenterna att ta del av innehållet. Wihlborgs är Öresundsregionens ledande fastighetsbolag med ett redovisat fastighetsvärde på 42,1 Mdkr. Med fastigheter … 

Wihlborgs årsredovisning 2017

Navigator har fått fortsatt förtroende att producera årsredovisningen för Wihlborgs. Ledorden varit transparens och tydlighet, för att underlätta för intressenterna att ta del av innehållet. Wihlborgs är Öresundsregionens ledande fastighetsbolag med ett redovisat fastighetsvärde på 39,4 Mdkr. Med fastigheter på strategiskt viktiga lägen i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn erbjuder Wihlborgs ett varierat utbud av … 

Tre årsredovisningar till ser dagens ljus

Förutom årsredovisningarna för Wihlborgs Fastigheter och KLF har vi på Navigator även hjälpt tre andra bolag med sina rapporter: Crunchfish, NC Lahega, namnändrat till Clemondo Group (publ) och AdderaCare. Alla tre rapporterna har en ambition att på ett tydligt och relevant sätt beskriva verksamheterna och vart de är på väg samtidigt som de ger en bild av … 

Årsredovisningar och content marketing

Glöm den digra luntan med sifferstatistik och några obligatoriska VD-ord om året som gått. Tiden då bolagsrapporten var en intern angelägenhet för revisorer och investerare är över – i stället har företagen börjat se möjligheterna. Årsredovisningar är redan idag kraftfulla marknadsföringsverktyg och genom att dra nytta av sociala medier och sina egna kanaler för att … 

Mentorföretag åt NGM

NGM-börsen, Nordic Growth Market, har utsett Navigator till mentorföretag. Navigator ska bistå bolag på förmarknaden Nordic Pre Market och listade bolag på Nordic MTF i frågor som rör finansiell kommunikation och agera rådgivare i syfte att främja uppbyggnad av börsfähighet och regelefterlevnaden. Läs mer om NGM-samarbetet här.