Årsredovisning för AdderaCare 2018

Navigator har haft nöjet att för tredje året i rad samarbeta med AdderaCare AB för att producera bolagets årsredovisning. Genom företagsporträtt och intervju med en specialpedagog på Katrinebergs grundsärskola speglas AdderaCares arbete med att förbättra livskvaliteten för människor med funktionsvariationer. God försäljningstillväxt och digital satsning Året som gått resulterade för AdderaCares del i en god … 

Årsredovisning för Clemondo 2018

Även för 2018 är det vi på Navigator som varit med och utvecklat årsredovisningen för Clemondo Group AB. 2018 var ett omvälvande år för Clemondo med stora förändringar på flera plan. Ambitionen med årsredovisningen har varit att spegla detta samtidigt som nye VD:n Jesper Svensson ger sin bild av hur företaget nu ska fokusera på kunderna … 

Årsredovisning för KLF 2018

De senaste åren har vi på Navigator hjälpt KLF med deras årsredovisning. Så även för 2018. Med nytagna bilder och intressanta inblickar i branschen hjälper vi till att spegla KLF:s verksamhet som växer och frodas. Ännu en ny årsredovisning har sett dagens ljus. Ny årsredovisning för KLF KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening, ägs av lantbrukare i nordöstra … 

Wihlborgs Fastigheters årsredovising

För tredje året i rad har vi på Navigator producerat Wihlborgs Fastigheters årsredovisning och hållbarhetsredovisning. Ambitionen har varit att spegla verksamheten hos det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen på ett tydligt och intressant sätt. Årsredovisning som stärker varumärket Strategier utvärderas, tankar tydliggörs, intressanta projekt lyfts fram och framtiden målas upp. Det krävs mycket tid och … 

Ny årsredovisning med naturligt innehåll

De senaste åren har vi på Navigator hjälpt KLF med deras årsredovisning. Så även för 2014. Med nytagna bilder och intressanta inblickar i branschen hjälper vi till att spegla KLF:s verksamhet som växer och frodas. Ännu en ny årsredovisning har sett dagens ljus. Du kan ladda ned KLF:s årsredovisning här >> Ny årsredovisning för KLF … 

Årsredovisningar och content marketing

Glöm den digra luntan med sifferstatistik och några obligatoriska VD-ord om året som gått. Tiden då bolagsrapporten var en intern angelägenhet för revisorer och investerare är över – i stället har företagen börjat se möjligheterna. Årsredovisningar är redan idag kraftfulla marknadsföringsverktyg och genom att dra nytta av sociala medier och sina egna kanaler för att … 

Viktig varumärkesbärare

Allt fler företag inser att årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen är viktiga bärare av företagets varumärke och värderingar. Många ser dessutom fördelarna med att utnyttja det som skapas till redovisningarna även i andra kanaler för att skapa mervärde och bygga relationer. Hållbarhet är fortfarande ett viktigt fokusområde och idag handlar det mer om hur man ska kommunicera … 

Inspirationsfrukost 23 maj: hållbarhet och årsredovisningstrender 2014

Hållbarhet kommer även 2014 att vara den viktigaste redovisningstrenden för de svenska börsbolagen. Vilka är de andra trenderna? Den 23 maj är du välkommen att ta del av vår årliga analys. Samtidigt bjuder vi på två inspirerande föredrag med fokus på hållbar kommunikation. Hur redovisar börsbolagen sin hållbarhet? Niclas Bergenblad, Creative Director på Navigator, presenterar … 

Årsredovisningstrender

Årsredovisningen är ett skyltfönster mot bolagets samtliga intressenter och en viktig marknadsföringskanal. Här hittar du några starka trender som vi inspireras av. Produktionen av digitala årsredovisningarna ökar för varje år. Med möjligheter till filmklipp och effektfull visualisering är det inte svårt att förstå varför. Det blir helt enkelt mer levande och inbjudande att läsa. Men detta …