Varumärket Skåne

skane_webcase

Business Region Skåne består av Tourism in Skåne, Invest in Skåne, Event in Skåne samt Film i Skåne och är bland annat ansvariga för kommunikationen kring varumärket Skåne gentemot olika målgrupper såväl i Sverige som internationellt.

Vi på Navigator har varit med och utvecklat logotypen, det nya varumärket, varumärkesstrategin och kommunikationsplattformen för varumärket Skåne i samarbete med Skånes 33 kommuner och en rad intressegrupper i regionen.


 

Varumärket Skåne

Strategi

Framtagning av ny varumärkesstrategi i samarbete med Skånes 33 kommuner genom workshops och andra implementeringsaktiviteter.

regionSkåne_strategi

Kommunikationsplattform

Framtagning av ny kommunikationsplattform.

RegionSkåne_kommunikationsplattform

regionSkåne_kommunikationplattform2

Mässor

Framtagning av olika mässkoncept.

regionSkåne_mässor

Näringslivskommunikation

Utveckling av kommunikation mot näringslivet i och utanför Sverige.

regionSkåne_näringslivskommunikation

Marknadsmaterial

Framtagning av olika typer av marknadsmaterial för olika segment.

RegionSkåne_marknadsmaterial

Reviderad strategi

Genomlysning av varumärket Skåne och finjustering av kommunikationen samt nya kommunikationsanslag för samtliga bolag inom Business Region Skåne.

regionSkåne_reviderad-strategi

leif_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med din kommunikation är du varmt välkommen att höra av dig.

Leif Lindau
Managing Partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share