HAKI

HAKI är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför ställningssystem, väderskyddssystem, hängande ställningar och stämpsystem för byggnation, infrastruktur, processindustri och off shore på europamarknaden. HAKI utvecklar sina lösningar med fokus på säkerhet, ergonomi och förbättrad arbetsmiljö. HAKI ingår i Midway Holding AB. Vi på Navigator har hjälpt HAKI med deras övergripande kommunikation för annonsering, broschyrer, … 

KLF

KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening, ägs av lantbrukare i nordöstra Skåne och västra Blekinge. Organisationen har en stark lokal förankring, moderna anläggningar och korta avstånd till sina medlemmar vilket gör KLF till en mycket konkurrenskraftig samarbetspartner. Målet är att skapa bästa möjliga lönsamhet i medlemsföretagen. KLF erbjuder bland annat spannmål, foder, växtskydd, utsäde och gödsel, ensileringsmedel och … 

Tarkett

Tarkett är en av världens ledande tillverkare av golvlösningar med en årlig produktion av mer än 350 miljoner kvadratmeter golv. Företaget har funnits i mer än 130 år och är listade på Euronext i Paris. Företaget har 9000 anställda, 28 produktionsanläggningar och 50 säljorganisationer. Vi på Navigator har varit involverade i stort antal konceptutvecklingar och … 

Modity Energy Trading

Modity Energy Trading erbjuder portföljlösningar för energiflöden såsom el, gas, biogas och relaterade miljöinstrument, främst på den nordiska marknaden. Fokusområden är energihandel, riskhantering samt analys och företaget riktar sig till energibolag, energiproducenter eller större slutförbrukare. Vi på Navigator har hjälpt Modity Energy Trading att skapa nytt namn, varumärkesstrategi och affärsstrategi när företaget bildades genom en sammanslagning …