9 fördelar med en tydlig varumärkesarkitektur

Att välja rätt varumärkesarkitektur och att ha en tydligt definierad strategi är grunden för att lyckas med sitt varumärkesarbete. Utan en genomtänkt struktur är det stor risk att du blir otydlig och inte når dina målsättningar, oavsett om det gäller försäljning eller kännedom på marknaden.

Olika varumärkesarkitekturer

Det finns i grunden fyra typer av varumärkesarkitekturer:

  • Monolitiskt arkitektur med ett huvudvarumärke för all verksamhet
  • Hybrid-arkitektur med ett huvudvarumärke och flera undervarumärken
  • Endorsed arkitektur med flera undervarumärken som stöttas av ett delat huvudvarumärke
  • Pluralistisk arkitektur med flera varumärken

9 fördelar med tydlighet

Oavsett vilken arkitektur du väljer så finns det flera fördelar med att ha arkitekturen tydligt definierad och att verkligen förhålla sig till denna i allt som görs. Här kommer de nio viktigaste fördelarna.

1.Tillgodose dina målgruppers behov

En tydlig varumärkesarkitektur gör det lätt att segmentera dina budskap och tjänster så att alla dina målgrupper bearbetas med relevanta svar på just sina frågeställningar.

2. Minska marknadsföringskostnaderna

När du har en intuitiv och begriplig arkitektur kan du använda dina investeringar mer effektivt och också dra nytta av korsförsäljning på ett enklare sätt.

3. Förenkla positionering, namn och budskap

Ingenting är så effektivt när det gäller att skapa en tydlig positionering som att vara tydlig. Ju enklare det är för dina målgrupper att förstå vad du erbjuder desto mer framgångsrik har du möjlighet att bli.

4. Öka flexibiliteten för expansion

En väldefinierad varumärkesarkitektur är grunden för en lyckad expansion där du lätt kan addera nya produkter och tjänster efterhand som du växer.

5. Skapa förtroende hos dina intressenter

Ett varumärke med en tydlig arkitektur är en god garant för framtida framgångar i ögonen på både medarbetare, kunder och eventuella investerare.

6. Försäkra dig om synergier

Med rätt arkitektur försäkrar du dig om att dra nytta av alla positiva effekter mellan avdelningar, produkter och tjänster. Ju tydligare strategi desto bättre förståelse och målinriktning.

7. Öka kännedomen hos kunder

När det är tydligt för kunden hur de ska förhålla sig till ditt eller dina varumärken blir det också lättare att skapa kännedom och lojalitet.

8. Maximera synlighet och diversifiering

Med tydliga huvudvarumärken och undervarumärken kan du vara säker på att få en så god synlighet och diversifiering på marknaden som möjligt.

9. Bygg och skydda dina tillgångar

Det sammanlagda värdet av alla ovanstående fördelar är den kanske viktigaste fördelen. Med rätt arkitektur bygger du långsiktiga värden som ger avkastning i många år framöver.

niclas_sv-14Några frågor?

Vill du veta mer om varumärkesarkitekturer är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share