SEO för B2B, del 6: Personligt och socialt

Sökmotoroptimering för B2B-företag skiljer sig markant från hur det fungerar inom konsumentvärlden. Det handlar mindre om volym och mer om relevans. Det viktigaste är inte hur många som söker på ett visst ord eller viss fras. Det viktigaste är att rätt person hittar just dig och din sida. Därför brukar vi tala om kvalitativ SEO när det gäller B2B. Men hur gör du då för att tänka kvalitativ SEO?

33 punkter att prioritera

Här har vi sammanställt de 33 viktigaste punkterna som påverkar din ranking hos Google. Vi har delat upp dem i olika blogginlägg och här kommer del 6 om personligt och socialt. Ambitionen är inte att vara heltäckande. Google har över 200 viktiga rankingsignaler och över 10 000 subsignaler som de utgår från. Dessutom gör de fler än 900 uppdateringar per år. Men genom att följa de grundläggande principer kring din SEO som vi presenterar här, kommer du att täcka upp för de viktigaste.

6.0 Personligt och socialt

För ett antal år sedan såg alla exakt samma sökresultat. Idag är det ingen som ser exakt samma. Alla får en anpassad upplevelse beroende på vem du är, var du är och vad du sökt på tidigare.

6.1 Land

Vilket kommer dina besökare från?

En av de viktigaste sökparametrarna att förstå sig på är att rankingen skiftar beroende på vilket land du befinner dig i. Om du har en verksamhet som opererar på flera marknader är det viktigt att sökmotoroptimera för varje språk eftersom det land du befinner dig i som besökare är en viktig parameter som avgör vilka resultat du får.

6.2 Lokalt

Vilken stad eller region kommer dina besökare från?

De flesta sökmotorer stannar inte på landsnivå utan personaliserar resultatet även beroende på i vilken stad eller ort du befinner dig. Därför är det viktigt att du ser till att din webbplats och dina sidor är relevanta på de orter där du är verksam genom att optimera för lokalt sök. Och glöm inte att hålla dina uppgifter kopplade till olika sökmotorers kartor uppdaterade.

6.3 Historik

Besöker någon regelbundet din sajt?

Detta är något som sökmotorerna känner av och som påverkar den personens sökresultat. Det är dock inte mycket du kan göra för att påverka dina sidor så att de blir ännu mer relevanta ur detta perspektivet. Och det kanske inte heller är så bra att optimera för en eller specifika besökare utan snarare för en bredare målgrupp eller specifika personas.

6.4 Rykte

Delar och gillar inflytelserika personer ditt innehåll i sociala medier?

Detta är en viktig parameter som sökmotorer tar hänsyn till. Precis som med länkarna så är olika personers konton olika mycket värda och påverkar sökresultatet och din rankning olika. Se till att du är närvarande i flera sociala medier och att du delar med dig av ett relevant och kvalitativt innehåll som andra i sin tur vill dela med sig av. Att skapa flera egna konton för att få länkar och delningar är inte att rekommendera.

6.5 Delningar

Är det många som delar eller gillar ditt innehåll i sociala medier?

Ju bättre innehåll, desto större chans att få välrenommerade personer som delar och gillar. Och ju mer engagerad du själv är i olika sociala nätsammanhang desto större chans har du att fler ska vara intresserade av att engagera sig i ditt innehåll. Sträva efter att successivt bygga upp ett nätverk med inflytelserika personer som kan tänka sig att dela och gilla det du gör.

niclas_sv-14Hjälp med SEO för B2B?

Vill du ha hjälp med hur du ska tänka kring SEO för B2B är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share