Svenskarna och internet 2018 – insikter för oss inom B2B

Kvinna som arbetar vid dator

”Allt fler kopplar upp sig allt mer i internetsverige och allt färre lämnas kvar i ett digitalt utanförskap. I många diagram i den här rapporten närmar sig staplarna 100 procent. Alla under 26 år tittar på Youtube. Så gott som alla som är hemma med barn e-handlar och nästan alla studenter googlar”.

Så inleds sammanfattningen av årets rapport av Svenskarna och internet 2018 från Internetstiftelsen i Sverige (iiS), som släpptes nu i början av oktober. Och i det här inlägget tittar vi närmare på insikter för oss inom B2B.

Nästan alla använder internet – och surfar dagligen via mobilen

I rapporten kan vi läsa att 98 procent av den svenska befolkningen har tillgång till internet hemma och 94 procent använder internet. Upp till 65 år är nästan alla internetanvändare; siffran varierar mellan 100 procent hos 16–25 åringarna och 98 procent hos 56–65 åringarna. Även inom åldersgruppen 66–75 år är användandet högt, med 91 procent.

Allt fler surfar också via mobilen. Nio av tio svenskar (90 %) har en smart mobil, jämfört med förra årets 85 procent. Och för det dagliga surfandet används mobilen mer frekvent än datorn och surfplatta.

Tabell Använder internet i olika typer av utrustning (dagligen)

Internet suddar ut gränsen mellan arbete och privatliv

93 procent av de arbetande i Sveriges använder internet på jobbet, varav 78 procent gör det en eller flera gånger varje dag. Allt fler uppger också att de blandar arbete och privatliv fullt ut, via internet. Sju av tio arbetar hemifrån via internet och 41 procent använder internet på arbetet för privata ändamål. Hälften (50%) läser jobbmejlen hemifrån och 53 procent läser jobbmejl under sin semester. Hela 61 procent svarar att de helt blandar jobb och fritid. Medan bara 9 procent helt håller isär arbetsliv och privatliv. Alltså varken arbetar hemma via internet eller privatsurfar på jobbet.

Tabell Kombinerar arbete och privatliv med hjälp av internet

“Alla i finansbranschen använder internet på arbetet”

Det går även att se ett samband mellan internetanvändande på arbetstid och utbildningsnivå. Nästan alla med högskoleexamen använder internet i arbetet (98 %), varav nio av tio (90%) gör det dagligen. Medan bland de med lägre utbildningsnivå, exempelvis grundskoleutbildade, är det knappt åtta av tio (78 %) som använder internet på arbetet och enbart hälften (50 %) som gör det dagligen.

Tabell Använder internet på arbetet

97 procent använder Google sök – 61 procent dagligen

Nästan alla internetanvändare (97 %) svarar att de använder internet för att söka information. Intressant är att fler säger att de använder Google sök dagligen (61 %) än de som säger att de dagligen söker efter information på internet (34 %). Internetstiftelsen menar att en rimlig tolkning kan vara att många också använder Google som en genväg direkt till en sida, genom att skriva in ett sökord i stället för en webbadress.

Tabell Använder Google

Facebook är största sociala plattformen – Instagram ökar snabbast

Allt fler använder sociala medier (83%) och den dagliga användningen har ökat från 56 procent förra året till 63 procent i år.

Facebook är fortfarande det största sociala nätverket, med 76 % andel av internetanvändarna. Men det dagliga användandet av plattformen har stagnerat på samma siffra som förra året (53%). Intressant att veta i det här sammanhanget är att undersökningen genomfördes innan Cambridge Analytica-skandalen. På andra plats kommer Instagram, med 60 % andel av internetanvändarna.

Instagram är näst störst och fortsätter att växa i alla åldersgrupper, både bland dagliga användare och mer sällananvändare. På bronsplats hittar vi Snapchat med 39 procent av internetanvändarna som använder plattformen. Snapchat är fortfarande mest populär bland yngre, och de flitigaste användarna är flickor i åldern 12–15 år.

Tabell Använder olika sociala medier

LinkedIn används flitigast inom IT- och kommunikationsbranschen

Andelen av internetanvändarna som använder LinkedIn ligger kvar på samma siffra som förra året, 30 procent. Medan det har skett en liten ökning av de som använder LinkedIn dagligen (från 3 till 4 %). Fler föräldralediga (41 %) och arbetande (39 %) är aktiva på LinkedIn, än arbetssökande (30 %). Det finns även en skillnad mellan branscher, där de allra flitigaste LinkedIn-användarna finns inom IT- och kommunikationsbranschen.

Tabell Använder Linkedin, branscher

87 procent tittar på YouTube – 28 procent dagligen

Film- och videotittandet på internet visar en brant kurva uppåt över de senaste åren, framförallt för det dagliga tittandet. 85 procent av internetanvändarna tittar på film och video på internet, motsvarande siffra förra året var 81 procent. Och nära var tredje internetanvändare (32 %) ser på film och video via internet dagligen. Det är nästan dubbelt så många som 2015 och mer än tre gånger så många som 2014, då det dagliga videotittandet på nätet började öka på allvar.

Den största videotjänsten på nätet är fortfarande YouTube. Totalt 87 procent  tittar på YouTube, och 93 procent av de upp till 55 år. Av dem är det totalt 28 procent som tittar dagligen och det vanligaste att titta på är underhållning eller musik.

dagligen

Över hälften har poddar i lurarna

Poddlyssningen har också ökat över de senaste åren; 51 procent som lyssnar på poddar någon gång, jämfört med 29 procent år 2015.  Majoriteten av poddlyssnarna är mellan 16-35 år. Att jämföra med internetradio som har en något äldre lyssnarskara, där 33 procent av 46–55-åringarna lyssnar dagligen eller veckovis på internetradio. Medan bland de äldsta är nätradiolyssnandet mer populärt.

Tabell Lyssnar på poddar i olika åldrar

Insikter i korta drag

Nästan alla använder internet, och det blir med det allt viktigare att som företag måna om sin digitala närvaro. Minst lika viktigt är att lära känna sin målgrupp – vilka är de? vad är de intresserade av och var spenderar de mest tid? I årets rapport av Svenskarna och internet ser vi till exempel att bland de sociala plattformarna är Facebook och Instagram mest folkkära, och medan antalet Facebookanvändare stagnerat så fortsätter Instagram att öka i popularitet. Snapchat, som är den tredje största plattformen, lockar fortsatt främst de yngre. Medan yrkesnätverket LinkedIn framförallt lockar till sig högutbildade.

Det syns också en trend i att blanda arbetsliv och privatliv. Med möjligheten att hela tiden ha med sig jobbet i fickan, genom sin smarta mobil, blir gränsen allt suddigare. Framförallt inom de brancher där internet är en stor del av arbetet. Och oavsett om det är på kontoret eller hemma i soffan så är Google sök navet för att hitta information  – eller  till en sida. Allt fler lyssnar också på poddar och video som länge spanats som framtiden har växt sig allt starkare, med hela 87 procent som tittar på YouTube.

Om rapporten Svenskarna och internet 2018

Svenskarna och internet är en årligt återkommande rapport om digitala trender och interanvändande i Sverige. Avsändare är den oberoende organisationen Internetstiftelsen i Sverige (iiS), som även ansvarar för alla .se -domäner. Syftet med undersökningen är att ”bidra med fakta och insikter hur om användningen av internet i Sverige utvecklas”. Årets undersökning genomfördes mellan februari och mars i år. Resultaten baseras på 3 000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av befolkningen från 11 år och uppåt. Och frågorna är ställda så att intervjupersonen ger självskattningssvar. Läs mer på svenskarnaochinternet.se.

 

Läs fler inlägg

Om du vill få fler inlägg som detta direkt i din inkorg, prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Sara Harlin
Digital Strategist
SEO, web and social media
Tel +46 40 631 62 19
sara.harlin@navigator.se

 


 

leif_sv-14Behöver du hjälp med er digitala närvaro?

Vi hjälper dig gärna med att ta fram en digital strategi, varmt välkommen att kontakta oss.

Leif Lindau
Managing Partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share