Gör en tydlig kanalstrategi och konkurrentanalys

För att skapa en hållbar och lönsam digital strategi är det viktigt att veta vad kunden erbjuds idag och hur nuläget ser ut. En bra utgångspunkt är en kanalstrategi och konkurrentanalys. Ta reda på vilka kanaler kunderna använder – olika målgrupper har sina favoritkanaler som de vill använda. Se till att ni är där.

Kanalstrategi och konkurrentanalys visar vägen

Inventera vilka kanaler företaget använder idag och vilka ni skulle vilja använda i framtiden. I en digital kommunikationsstrategi prioriteras flera kanaler eftersom det är lätt att dela och återanvända digitalt innehåll. Är det några kanaler ni inte använder idag men som kunden verkar använda? Analysera vilka behov ni har av utbildning inom olika plattformar.

Kanal- och konkurrentanalysen ska också ge svar på vad konkurrenterna gör online och vilka kanaler de använder. Vad gör de bra? Hur kan ni göra det bättre? Konkurrenternas digitala mognad ger en bild av vilka krav som ställs på er digitala strategi. Verkar de ha en strategi för sina sociala kanaler? Sökmotoroptimerar de sitt innehåll? Arbetar de med lead generation? Hur positionerar de sig i olika kanaler och vilken tone of voice använder de?

Se också över vad konkurrenterna erbjuder sina kunder i sina kanaler, exempelvis testperioder, onlineutbildningar eller digitala offertförfrågningar. Kunden är van vid att kunna ta del av stora delar av företagets kunskap och få inblick i produkten innan de tar ett köpbeslut. Hur kan ni göra ditt erbjudande så tillgängligt som möjligt? Använd kanal- och konkurrentsanalysen för att ta reda på vilken väg ni behöver ta för att varva konkurrenterna.

Sociala medier en del av kanalstrategin

Sociala medier har på bara några år blivit en naturlig del av många företags vardag. Att råda över sina egna kanaler och nå ut med ofiltrerad information när man själv önskar innebär många fördelar. Men för att lyckas krävs en genomarbetad sociala media-strategi så att du lägger rätt resurser på rätt kanaler och håller en hög kvalitet på innehållet.

De viktigaste plattformarna inom sociala medier är idag Twitter, You Tube, Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram och Pinterest. Men även bloggar, forum, communities, podradio, artikelkommentarer, Wikipedia och RSS-flöden hör hit. Men räkna lugnt med att bilden kommer att förändras – en del plattformar klarar inte av att utvecklas, och nya, bättre kommer till. Inom sociala medier skapas hela tiden nya möjligheter, och det gäller att hålla sig uppdaterad för att kunna fatta rätt beslut.

Lyssna och respondera

Ett företags närvaro inom sociala medier kan sträcka sig från att man ser detta som en viktig arena där man bygger sitt varumärke, kör kampanjer, kommunicerar aktivt med olika målgrupper, samlar in kunskap – till att man mest bara håller koll på om någon skriver något om företaget och då försöker svara så klokt som möjligt. Oavsett så bör man med jämna mellanrum utvärdera sina aktiviteter och fundera igenom vad som är rätt nivå för just det egna varumärket. Det finns många faktorer att förhålla sig till, och det gäller att hitta en bra balans mellan möjligheter och resurser.

Sociala medier är för många företag ett utmärkt sätt att få veta mer om vad kunder och andra påverkare tänker och tycker. För den som lär sig leta, finns ovärderlig information att hämta. Dessutom finns massor av möjligheter att skapa goda relationer. Genom att vara öppen och lyssna, fånga upp, visa intresse, respondera, leda vidare, finnas till hands, och dessutom på ett trevligt och lagom personligt sätt – kan du åstadkomma storverk. Självklart är det också viktigt att själv ta initiativ, med eget material och intressanta ingångar på de olika plattformarna.

Viktigt med bevakning

Med hjälp av sökverktyg kan man kontinuerligt bevaka sitt varumärke och andra viktiga sökord, för att snabbt få veta om något skrivs någonstans. Och då är det viktigt att agera, för att fånga upp det hela och bemöta eventuell kritik på ett bra sätt. För precis som naturen så avskyr sociala medier ett tomrum. Om du inte fyller det med dina perspektiv, så kommer kunder, konkurrenter och andra att fylla det med sina. Det finns allt från väldigt enkla till högst avancerade sökverktyg att använda. Så tänk igenom era behov och hitta en lösning som motsvarar dessa.

Några tips för att lyckas

  1. Använd sökverktyg för att få veta direkt om någon skriver något om ert företag eller era produkter. Reagera då snabbt och respektfullt.
  2. Var öppen och försök alltid att skapa en dialog med människor, med sikte på att bygga goda relationer.
  3. Var gärna personlig men inte privat, och tänk på att allt du postar ska stödja varumärkets strategiska budskap.
  4. Använd sociala medier aktivt för att uppdatera er kunskap om branschen, konkurrenterna, trender, nyheter och liknande.

Viktiga frågeställningar

  • Vilka kanaler ska vi utnyttja och på vilket sätt?
  • Vilka kanaler utnyttjar konkurrenterna?
  • Finns det några kanaler vi vill komplettera med i framtiden?

niclas_sv-14Koll på Navigator?

Vill du hålla koll på vad som händer hos oss på Navigator är du varmt välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och följa oss i sociala medier.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share