Informationsarkitektur för webben 101: Hjälp användaren att hitta rätt

Att organisera funktionalitet och innehåll så att människor kan navigera intuitivt sker inte av en slump. Det är viktigt att ta ett strategiskt grepp kring informationsarkitekturen, risken är annars att du skapar bra innehåll och funktionalitet som ingen hittar.

People can only appreciate what they can actually find.
– Iain Barker, Researcher and Designer

Visst kan det vara lockande att låta färdiga mallsidor och menyer i ett CMS diktera hur du organiserar innehållet på din webbplats. Och visst fungerar det, så länge som webbplatsen passar in i de smala innehållsformat som de flesta CMS:s är utformade runt. Men desto vanligare är att webbplatser bryter innehållgränserna för de flesta CMS. Och utan en tydlig förståelse för hur informationsarkitektur fungerar, riskerar du skapa en webbplats som är mer förvirrande än vad den behöver vara. Eller i värsta fall en webbplats som gör innehållet nästintill otillgängligt.

I det här blogginlägget går vi igenom grunderna för informationsarkitektur – Vad det är, olika designmönster att utgå ifrån och avslutningsvis några goda råd längs vägen.

Vad är informationsarkitektur?

Informationsarkitektur (IA) är en term som används för att beskriva ett systems struktur. Alltså hur informationen grupperas, navigationsmetoderna och terminologin som används inom ett system. Termen är oftast associerad med webbplatser och intranät, men används även för andra informationsstrukturer och system.

Genomtänkt eller slumpmässig? Oavsett vad så bidrar informationsstrukturen till användarupplevelsen. En effektiv informationsarkitektur gör det möjligt för användarna att på ett logiskt sätt navigera sig i systemet, och övertygar dem om att de närmar sig den information de behöver. De flesta användare lägger dock mest märke till informationsarkitekturen när den inte fungerar speciellt bra, och står i vägen för dem i att hitta den information de söker.

Två strategier – tre angreppssätt

Det finns två övergripande strategier inom informationsarkitektur; ”Top-down” och ”Bottom-up”. Vid top-down utgår du från en bred översikt. Arbetet inleds med att hitta fram till en grundläggande struktur, som sen förädlas allt eftersom webbplatsarkitekturen växer djupare. För att effektivt arbeta med top-down krävs en solid förståelse av de behov webbplatsen ska lösa. Med andra ord tydligt definierat syfte och mål.

Bottom-up fokuserar på detaljerna först, med utgång från användarnas perspektiv. Utifrån detta försöker man sedan binda samman innehållet på ett logiskt sett, så att användarna smidigt kan ta sig igenom webbplatsen. För att detta ska var effektivt krävs att innehållet kan sorteras in i olika subgrupper, som kan utvecklas var för sig och innan de sammanflätas till en helhet.

En kombination av båda tillvägagångssätten är vanligen det bästa. Genom att se på projektet från båda perspektiven är det enklare att upptäcka om det finns några luckor i hur innehållet är organiserat, och lättare att skapa den mest effektiva informationsstrukturen.

Utgå från ett beprövat designmönster

Olika webbplatser kräver olika typer av informationsarkitektur. Och vad som fungerar bäst är beroende på faktorer som hur ofta innehållet uppdateras, hur mycket innehåll det finns och hur besökare använder webbplatsen. För att inte behöva uppfinna hjulet varje gång finns beprövade mönster att utgå ifrån. Designmönstren (Information architect patterns eller IA-patterns) beskriver hur innehållet kan sorteras på ett effektivt sätt. Genom att känna till dessa och förstå hur de fungerar, är det lättare att hitta en bra utgångspunkt för strukturarbetet. Här är de fem vanligaste:

Single page
Single page (eller one page) är precis som det låter, en sida. Denna lämpar sig bäst för webbplatser som har ett smalt fokus, med begränsad information. Det kan exempelvis användas för sajter som ska marknadsföra en specifik produkt eller en app, alternativt en digital portfolio.

Flat structure
I en flat structure läggs alla sidor på samma nivå. Detta signalerar för användaren att alla sidor är lika viktiga. Mönstret brukar framförallt användas när det bara finns en handfull webbsidor, exempelvis för broschyrstilsidor. För mer omfattande webbplatser med fler sidor blir navigeringsflödet och innehållets funktionalitet oanvändbart.

Index Page
Index page består av en huvudsida med flera undersidor. Detta känner du nog igen eftersom det är den vanligaste strukturen för webbplatser. Indexsidan (även kallad hemsida eller startsida) är tänkt att fungera som en startpunkt för navigering till resterande webbsidor. Undersidorna har i sin tur en likvärdig betydelse i hierarkin.

Strict Hierarchy Pattern
För vissa webbplatser tillämpas en strikt hierarki mellan webbsidorna, och de bygger då på detta designmönster. Informationsarkitekturen består i dessa fall av en indexsida som länkar till undersidorna. Undersidorna kallas parent page och har i sin tur egna så kallade child pages. Hierarkin ses som strikt eftersom undersidorna (child page) bara är länkas till från sin förälder (parent page).

Co-Existing Hierarchies Pattern
Ett alternativ till strikt hierarki är samexisterande hierarki (Co-Existing Hierarchies). Den innehåller i likhet med det tidigare mönstret parent och child pages. Men i detta mönster kan undersidor (child pages) vara tillgängliga från flera webbsidor högre upp i hierarkin. Just detta designmönster lämpar sig bäst när det finns mycket överlappande information på webbplatsen.

3 goda råd inför strukturarbetet

Vi vill också skicka med dig några goda råd inför kommande strukturarbeten:

Lär känna användaren
Att förstå vad dina användare behöver och vill är en grundförutsättning för att kunna skapa en effektiv informationsarkitektur. Och det finns flera sätt att ta reda på detta, exempelvis via intervjuer, genom att skapa personas eller genom användbarhetstester som card sorting.

Formulera ett tydligt syfte
Varje webbplats kräver ett tydligt syfte, oavsett om det är att sälja en produkt, informera om ett viktigt ämne, ge underhållning eller något helt annat. Utan ett tydligt syfte är det praktiskt taget omöjligt att skapa en effektiv informationsarkitektur. Hur informationen på en webbplats är organiserad bör korrelera med webbplatsens syfte. För exempelvis en webbplats vars mål är att få besökare att sälja något, bör innehållet arrangeras på ett sätt så att det styr användaren i den riktningen.

Var konsekvent
Att vara konsekvent är även det centralt inom informationsarkitekturer. Om åtta av nio informationssidor listas i en sektion, varför inkluderas inte den nionde? Användaren förväntar sig ett konsekvent upplägg, för att intuitivt kunna navigera genom webbplatsen. Detsamma gäller hur informationen struktureras på varje sida. Välj helst ett mönster och håll fast vid det. Och om du avviker från det på en sida, se bara till att du har en bra anledning att göra det. Inkonsekvens har en tendens att förvirra dina besökare.

Att bygga en struktur kan kännas svårt. Men genom att bara börja brukar det snart bli tydligare vilka delar som känns mer självklara och vilka delar som kommer behöva testas på användare.

Läs fler inlägg

Om du vill få fler inlägg som detta direkt i din inkorg, prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Sara Harlin
Digital Strategist
SEO, web and social media
Tel +46 40 631 62 19
sara.harlin@navigator.se

 


 

leif_sv-14Behöver du hjälp?

Vi på Navigator har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med att utveckla både nya och befintliga webbplatser. Välkommen att kontakta oss!

Leif Lindau
Managing Partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share