3 fördelar med att anlita en copywriter

Idag produceras det mer text än någonsin. Alla kan skriva. Och skriven text är fortfarande det mest överlägsna sättet att förmedla information till ett stort antal människor. Fördelarna ligger i enkelheten och kostnadseffektiviteten i att producera text. Men det paradoxala är att i enkelheten ligger också svårigheten. Även om alla kan skriva är det inte alla som har erfarenheten, språkkänslan och tiden för att skapa texter som uppmärksammas, förmedlar relevanta budskap och engagerar mottagaren. Då kan det vara läge att anlita en copywriter, en person som har som huvuduppgift att producera effektiva texter i kommersiellt syfte. Nedan kan du läsa om tre egenskaper hos en copywriter som kan lyfta ditt företags kommunikation till nya nivåer.

1 – en copywriter skapar uppmärksamhet

Det har alltid varit viktigt att få texter att uppmärksammas. Att formulera rubriker och brödtext på ett sätt som sticker ut i mängden. Som får mottagarna att stanna till och vilja börja läsa. För att lyckas med det behöver texten kryddas med ett visst mått av unikitet eller sensation, som får läsarna att uppleva någon form av egennytta. Skriver du för nätet behöver du addera ytterligare en dimension till textproduktionen. Innan du har en chans att charma läsarna med din text måste du nämligen först charma Google. Om inte texten rankar högt på nätets sökmotorer så spelar det ingen roll hur välformulerad den är. Syns den inte så finns det inte, så enkelt är det. En copywriter behöver därför behärska SEO – Search Engine Optimization – som är konsten att formulera texter som är sökbara och kan hittas av Google. Också en form av uppmärksamhet.

2 – en copywriter tillför relevans

Syftet med all kommunikation är att förmedla information. Att överföra ett visst budskap till en utvald målgrupp. Innan en copywriter kan börja skriva lägger han eller hon tid på att förstå vad avsändaren vill säga, mottagarnas intressen och vilka konkurrerande budskap som finns ute på marknaden. Ett grundligt förarbete, som ofta inkluderar research och intervjuer, är nyckeln till att skapa relevanta texter. En förutsättning för att mottagaren ska vilja läsa. Det gäller också att vara relevant rent formatmässigt. Alla har begränsat med tid och vi kan inte förvänta oss att läsarna är beredda att investera timmar på att läsa långa texter. Bra copywriting handlar om att prioritera i informtionen och koka ner kärnbudskapen till korta och lättillgängliga texter. I och för sig ingen nyhet, redan Mark Twain inledde en gång ett brev med en klassisk formulering:  “I didn’t have time to write a short letter, so I wrote a long one instead.” Det är en konst att vara kortfattad.

3 – en copywriter engagerar mottagaren

Att en text är faktamässigt korrekt är en självklarhet. En initierad läsare ser direkt igenom eventuella luckor. Men enbart rätt innehåll är inte nog för att engagera läsarna. Texten måste även slå an rätt känslosträngar. Även om de flesta är av uppfattningen att de fattar rationella beslut så är vi påverkade av magkänslan i större utsträckning än vi tror. När vi jämför två likvärdiga produkter eller tjänster väljer vi oftast det alternativ som upplevs som mest sympatiskt. Det som känns rätt. En copywriter kan formulera en text så att den fungerar optimalt, med en väl avvägd balans mellan fakta och känsla. Copywritern ser till att texten inte bara informerar utan förflyttar läsarens mindset. Får dem att engagera sig i budskapet för att bygga lojalitet och långsiktiga relationer.

mikael_sv-14Fler blogginlägg?

Vill du läsa fler inlägg som detta är du varmt välkommen att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Mikael Jisander
Copywriter
SEO and social media
Tel +46 40 631 62 18
mikael.jisander@navigator.se

 


 

leif_sv-14Hjälp av en copywriter?

Kontakta gärna oss på Navigator om du behöver hjälp med att skriva professionella texter.

Leif Lindau
Managing Partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share