Audio branding sätter ljud på varumärket

Grafisk form och verbal tonalitet är självklara beståndsdelar för dig som arbetar med att skapa eller utveckla ett varumärke. Men hur låter egentligen varumärket? Frågan är i högsta grad relevant i en tid där allt mer innehåll är digitalt och online, från sociala medier till filmer på YouTube. Och även hemsidor och digitala annonser kan numera ofta ha med ljud som ytterligare ett sätt att förstärka budskapet. Audio branding är processen som ljudsätter ditt varumärke.

Styr känslor med audio branding

Hörseln är ett sinne som är oerhört mottagligt för känslostämningar. Ljuv musik kan försätta dig i sjunde himlen, likaså kan en gnisslande gaffel mot tallriken sända kalla kårar längs din ryggrad. Och när spänningen börjar bli alltför stark i fredagens TV-thriller kanske du kastar dig på fjärrkontrollen för att sänka volymen. Ljud har en märklig förmåga att krypa in under skinnet och påverka oss, vare sig vi vill eller inte. Vem har inte fått en låt på hjärnan som är omöjlig att tänka bort? Med hjälp av audio branding kan du ta kontroll över vilka ljud ditt varumärke associeras med och sänder ut, och därmed förstärka dess totala upplevelse.

Ljud på strategisk nivå

Allt börjar i strategin. Vad är de långsiktiga målen med varumärket? Vilka andra uttrycksmedel är redan definierade, såsom kommunikationskoncept, tonalitet och visuellt uttryck. Audio branding ska bli ännu ett kapitel i kommunikationsplattformen, som kompletterar och förstärker varumärkets möjligheter att kommunicera. Kort sagt; audio branding måste sys ihop med varumärkets andra uttryck. Det är ett strategiskt verktyg för att skapa emotionella reaktioner. För att göra detta krävs specialistkunskap. Precis som art directorn ansvarar för visuell form så behövs en erfaren producent för att skapa en ljudprofil.

Ljudprofilens beståndsdelar

Ljud kan ta sig många uttryck. Musik, ljudeffekter, miljöljud och röster. Alla dessa kan användas för att framgångsrikt förstärka ett varumärke. Vanligast och viktigast är dock vanligtvis musik. Ett specialskrivet musikstycke, eller en licensierad känd hitlåt, är två vanliga exempel på hur musik används för att skapa önskade associationer. Från exempelvis radio- eller TV-reklam känner du garanterat igen hundratals låtar som du förknippar med olika varumärken. Likaså kan en röst, känd eller okänd, användas för att ge varumärket en personlighet. Med rätt röst ökar möjligheterna att mottagarna tar till sig budskapet.

Hur jobba med audio branding?

För att komma igång med audio branding är det lämpligt att initiera ett projekt där din kommunikationsbyrå samverkar med en ljudstudio eller producent. Tillsammans kan de definiera behoven och säkerställa att ljudkommunikationen är i samklang med varumärkets övriga uttryck. I slutänden kan projektet mynna ut i en ljudlogotyp eller specialskriven musik som produceras i olika längder, tempon och stilmässiga varianter. Detta för att passa in i alla de sammanhang och kanaler som varumärket förekommer i. Likaså kan man ta fram förslag på speakerröster som är lämpliga för att representera varumärket. Tillsammans bildar musik, ljud och röster en ljudprofil som ska behandlas lika varsamt som varumärkets logotyp.

Fördelar med audio branding

Livet är inte en stumfilm. Idag går det inte att bortse från att hörselsinnet är en genväg rakt in i människans känslocentrum. Genom att ta tag i ljudprofilen kan du med relativt enkla medel blåsa nytt liv i varumärket och skapa positiva känslomässiga associationer. I företagspresentationer, på YouTube eller i dina sociala kanaler. Strategisk audio branding gör att målgrupperna inte bara känner igen ditt varumärke, de får även känslor för det. Och känslomässig bindning är det som skapar lojalitet och i förlängningen ett varumärke med högre värde.

mikael_sv-14Fler blogginlägg?

Vill du läsa fler inlägg som detta är du varmt välkommen att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Mikael Jisander
Copywriter
SEO and social media
Tel +46 40 631 62 18
mikael.jisander@navigator.se

 


 

leif_sv-14Hjälp med audio branding?

Om du vill ha hjälp med att skapa din egen audio branding är du varmt välkommen att höra av dig.

Leif Lindau
Managing Partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share