Målgruppsanalys ger effektivare kommunikation

Innan du kan formulera rätt budskap. Innan du bestämmer dig för vilka kanaler du ska distribuera budskapet i. Innan dess behöver du göra en av de viktigaste strategiska övningarna i kommunikationsplaneringen. En målgruppsanalys, för att förstå var, när och hur du ska adressera kunder och andra intressenter.

Varför behövs en målgruppsanalys?

På ett övergripande plan har de flesta företag bra koll på sina kunder. Kanske är dessa rentav definierade på personnivå i vilka roller eller funktioner de har. Detta är viktig grundkunskap som garanterat finns noterat i de flesta CRM-system, eftersom det är information säljarna behöveri sitt arbete. Men för att skapa effektiv kommunikation krävs ännu mer information, och det är här begreppet målgruppsanalys kommer in. Kommunikation syftar ofta till att informera om ett erbjudande eller ett varumärke, skapa en känslomässig koppling och få mottagaren att agera på ett visst sätt. Detta sker effektivast om budskapen är anpassade till respektive målgrupps förutsättningar. Målgruppsanalysen syftar alltså till att undersöka och definiera dessa.

Att genomföra målgruppsanalys

Information om målgrupper brukar presenteras i två övergripande delar:

  • formell målgruppsinformation, som innehåller demografiska fakta såsom ålder, kön, utbildning och geografisk hemvist.
  • funktionell målgruppsinformation, som innehåller uppgifter om intressen, livsstil, behov, vanor och beteenden.

Formell målgruppsinformation är vanligen enklast att definiera, då denna data brukar vara lätt tillgänglig. Den funktionella målgruppsinformationen kan kräva ett betydligt större mått av arbete för att samla in och analysera. Bland annat kan det behöva göras intervjuer, undersökningar och enkäter för att få svar på viktiga frågor om respektive målgrupp. Samtidigt är denna information den mest väsentliga för att skapa effektiv kommunikation, och motiverar ett beslut att investera i en grundlig målgruppsanalys.

5 steg till en bra målgruppsanalys

Vad krävs då för att göra en bra målgruppsanalys och hur går man tillväga konkret. Här följer de fem viktigaste stegen.

1. Definiera syftet

Varför behöver ni en målgruppsanalys? Genom att definiera syftet, t.ex. för att ta fram kommunikation som stimulerar försäljningen på en viss produkt, blir det enklare att skapa rätt underlag för frågor, intervjuer etc.

2. Gör nollmätning

Att göra en nollmätning på ett definierat område tjänar både som mätgrund för att utvärdera resultatet av kommunikationen, men kan också bidra till att skapa en förståelse vid framtagandet av frågor och intervjuunderlag.

3. Genomför intervjuer och undersökningar

Kvalitativa intervjuer med utvalda nyckelpersoner ger en förståelse för behov och önskemål hos målgrupperna. Kvantitativa undersökningar ger möjlighet att ställa specifika frågor till en större grupp människor och kan användas för att säkerställa resultatet från de kvalitativa intervjuerna.

4. Fördjupa målgrupperna med personas

Med intervjuer och undersökningar som grund kan man med fördel skapa ett antal personas, dvs realistiska typpersoner som nyanserar målgrupperna. Med tydliga personas för ögonen blir det enklare att skapa kommunikation som är direkt riktad till en viss målgrupp.

5. Skapa en kommunikationsplan

Målgruppsanalysen är nu klar och redo att användas för att stödja kommunikationen. Då är det dags att ta fram en kommunikationsplan som i detalj beskriver kommunikationskoncept, aktiviteter och kanaler. Allt för att skapa effektiv kommunikation, med målgrupperna i högsta åtanke.

mikael_sv-14Fler blogginlägg?

Vill du läsa fler inlägg som detta är du varmt välkommen att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Mikael Jisander
Copywriter
SEO and social media
Tel +46 40 631 62 18
mikael.jisander@navigator.se

 


 

leif_sv-14Hjälp med din målgruppsanalys?

Lycka till med din målgruppsanalys. Och kontakta gärna oss på Navigator om du behöver hjälp med arbetet.

Leif Lindau
Managing Partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share