8 steg till en bra brief

Du står inför en stor produktlansering. Eller planerar att sätta upp en ny hemsida. Eller ska se över varumärkesstrategin. Du har själv högt uppställda mål och dessutom förväntningar från organisationen om att projektet ska bli en framgång. Det bästa sättet att säkra ett lyckat slutresultat är att göra rätt från början. Genom att skriva en riktigt bra brief till din kommunikationsbyrå.

En bra brief säkrar ett bra resultat

En detaljerad brief säkerställer att informationsöverföringen från beställare till kommunikationsbyrå sker utan otydligheter eller missförstånd. Projektet kommer snabbare igång och alla som ska arbeta med att lösa din uppgift vet vad som förväntas. En dålig brief, eller än värre ingen brief alls, kommer bara att kosta dig extra tid och pengar. Kort och gott är kvaliteten på briefen direkt kopplad till kvaliteten på leveransen. Så se till att ge din byrå bränsle att ta projektet hela vägen – och lite till.

Vad ska en byråbrief innehålla?

En bra brief beskriver utförligt alla de detaljer om ditt projekt som du inte kan förvänta dig att kommunikationsbyrån känner till per automatik. De insikter om ert varumärke och era marknader som finns i ditt huvud, men som behöver sättas på pränt för att bli tydliga för en utomstående. Arbetet med att ta fram briefen kan samtidigt bli en bra genomgång för dig själv, då du tvingas se på saken med fräscha ögon. Innehåll i en brief kan variera, exempelvis kräver en produktkampanj en annan typ av underlag än en kommunikationsplattform, men om du täcker in nedanstående har du en bra utgångspunkt inför ditt möte med kommunikationsbyrån:

1. Bakgrund och syfte

Förklara bakgrunden och det övergripande syftet med ditt projekt. Passa även på att beskriva ditt företag och dess produkter och tjänster, samt beskriv varumärket.

2. Kommunikativt problem?

Vad är den kommunikativa utmaningen eller problemet som du vill ha hjälp med att lösa?

3. Vad och varför?

Vad är din önskade leverans? Vilken typ av aktivitet ser du framför dig? Och varför tror du att just denna aktivitet löser ditt kommunikativa problem?

4. Mål

Vilken förändring vill du åstadkomma? Bättre varumärkeskännedom, ökad försäljning, fler nerladdningar från hemsidan eller fler följare i sociala media? Ange dina önskade mål så noggrant som möjligt.

5. Målgrupp

Beskriv dina målgrupper så detaljerat som möjligt. Vem vill du tala med, och i vilka positioner/företag återfinns de? Varför tror du att de är intresserade? Vilka kanaler kan användas för att nå dem? 

6. Tidplan

När är önskad deadline? Och finns det viktiga hållpunkter längs projektets gång? Ange de tidsramar som projektet ska hålla sig inom.

7. Budget

Det är betydligt lättare att svara på en brief om man vet hur mycket pengar du är villig att investera. En realistisk budget kopplad till dina förväntningar ökar chanserna att få det du vill ha.

8. Mätbarhet

På vilka parametrar ska projektets framgång mätas? Mätbara parametrar behöver definieras innan projektstart, och ibland nollmätas, för att ge korrekt resultat.

mikael_sv-14Fler blogginlägg?

Vill du läsa fler inlägg som detta är du varmt välkommen att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Mikael Jisander
Copywriter
SEO and social media
Tel +46 40 631 62 18
mikael.jisander@navigator.se

 


 

leif_sv-14Hjälp med din brief?

Lycka till med din brief. Och kontakta gärna oss på Navigator om du behöver ytterligare hjälp att formulera den.

Leif Lindau
Managing Partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share