10 steg till framgångsrik inbound marketing

Oavsett om du är nybörjare eller inbiten expert inom inbound marketing, kan du ha nytta av den här snabbguiden som hjälper dig genom de viktigaste stegen. Använd den gärna som en referenspunkt när du skapar dina aktiviteter och stäm gärna av när du fortsätter att vidareutveckla dina insatser.

1. Definiera problemställningen

Ett inbound marketing-projekt startar oftast med någon form av kommunikativ utmaning som behöver lösas. Det kan handla om allt från svårighet att nå en viss målgrupp till en ambition om ökad försäljning inom en viss bransch eller för en viss produkt. Definiera problemställningen tydligt och visualisera målbilden genom att beskriva vad du vill att dina aktiviteter ska leda till.

2. Identifiera dina personas

För att en inbound marketing-aktivitet ska vara effektiv behöver du ta dig tid att identifiera precis hur dina önskekunder ser ut och definiera ett antal personas som är mottagare av dina insatser. Du bör genomföra olika aktiviteter mot olika personas så att de är så skräddarsydda som möjligt. Det är viktigt att interagera med sina personas, förstå vilka utmaningar de står inför för att nå sina mål. Att använda personas handlar om mycket mer än att bara känna till sina målgruppers behov. Det handlar om att införskaffa en djup förståelse för dina kunders och potentiella kunders mål, ambitioner och drivkrafter, såväl privata som affärsmässiga.

3. Bygg en sökordsstrategi

Inbound handlar om att bli hittad. För att du ska lyckas med detta behöver du ha en sökordsstrategi som ligger i linje med vad dina personas söker efter. Börja med att identifiera hur tuff konkurrensen är för ett antal av de viktigaste sökorden och sökfraserna samt hur många som söker på orden. Det avgör hur du bör tänka kring short-tail och long-tail. Därefter bör du identifiera ett stort antal sökord och sökfraser som utgör grunden för det innehåll du ska skapa för att attrahera kvalificerade besökare till din webbplats. Välj ut dina prioriterade ord och optimera för dessa på din webbplats och i det innehåll du skapar.

4. Utveckla en innehållsstrategi

Bästa sättet att visa att du är kunskapsledare inom din bransch är genom att erbjuda värdefullt och relevant innehåll till dina intressenter. Börja med att kartlägga kundresan och köpprocessen för dina personas och identifiera material och aktiviteter som förflyttar dem från toppen på säljprocessen till slutet. Allt material du producerar ska alltid vara sökordsoptimerat och ligga i linje med dina personas behov. Målet är att initiera konversationer och presentera lösningar som adresserar deras viktigaste utmaningar och problemställningar.

5. Skapa en redaktionell kalender

Om du har en bra innehållsstrategi och du sökmotoroptimerar allt du gör har du stora möjligheter att attrahera trafik till webbplatsen. En blogg där du kontinuerligt delar med dig av kunskap och kvalitativt innehåll är ett effektivt verktyg. Bästa sättet att styra arbetet är att skapa en redaktionell kalender. Kalendern bör innehålla: Ämnet, Titeln, Punkter för innehållet, Sökord/fraser, Tänkt persona, Erbjudande/Call-to-action. Med en tydlig och genomtänkt redaktionell kalender kan du snabbt få fart på arbetet samtidigt som du ser till att dina besökare leds genom den digitala kundresan på ett effektivt sätt.

6. Producera kvalitativa innehållserbjudanden

Ett bra sätt att få dina besökare att lämna sin e-postadress eller annan information om sig själva är att jobba med så kallade ”content offers” eller innehållserbjudanden. Dessa behöver vara lockande, innehålla kvalitativt material och adressera någon eller några av de utmaningar som du vet att dina personas har. Exempel på innehållserbjudanden kan vara: E-böcker, Whitepapers, Infographics, Checklistor, Guider, Instruktionsfilmer, Casestudies, Mallar, utvärderingar, rapporter med mera. Genom att skapa material som kan hjälpa till att lösa en viss personas problem är chansen större att de är benägna att lämna ifrån sig information. Varje innehållserbjudande bör vara riktat till minst en persona och täcka in minst ett steg i den digitala kundresan.

7. Designa bra call-to-actions

Syftet med en call-to-action är att generera leads. För att du ska få någon att lämna sin e-postadress i utbyte mot något är det viktigt att dina formulär, landningssidor och call-to-actions är snyggt designade och pedagogiskt upplagda. Använd gärna någon bild på ditt innehållserbjudande och skriv en enkel men tydlig och inspirerande text om vad materialet innehåller. Gärna i punktform så att det är lätt att ta till sig. Ta även fram enkla beskrivande och tydliga texter till själva knappen så att man förstår vad som händer om man klickar.

8. Sätt upp enkla MA-flöden

För varje persona och för varje innehållserbjudande bör du sätta upp ett enkelt men genomtänkt marketing automation-flöde som tar ditt lead vidare i köpprocessen. Fundera över vad som bör hända när någon laddat ner eller signat upp sig för något och hur lång tid det bör gå mellan varje aktivitet. Tänk på att skapa mejl eller utskick som bygger förtroende och som samtidigt kittlar mottagaren att vilja engagera sig mer och få mer information. De behöver se professionella ut och ha rätt tone-of-voice.

9. Sprid i sociala medier

Bestäm dig för vilka sociala medier som är relevanta för dina personas och se till att sprida dina aktiviteter här. Skräddarsy innehållet som att det passar respektive kanal på bästa sätt och på så vis genererar mest trafik. Stark närvaro i sociala medier hjälper också upp din sökmotoroptimering. Återanvänd material du har sedan tidigare men som är relevant för dina personas och marknadsför gärna dina inlägg, åtminstone de som handlar om dina innehållserbjudanden.

10. Mät dina aktiviteter

Möjligheten att mäta och följa upp dina aktiviteter är en av de verkliga styrkorna med inbound marketing. Sätt upp tydliga mål och KPI:er kopplade till dina såväl mikro- som makrokonverteringar och hitta bra rutiner för att sprida resultaten intern i din organisation – åtminstone mellan marknad och sälj.

Läs mer om HubSpot 0m inbound marketing

I vårt blogginlägg om fördelarna med HubSpot kan du läsa mer om systemet.
Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med som HubSpot Certified Agency Partner.
Här hittar du ett case för hur vi jobbat med inbound marketing för Trelleborg Group.
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande inom inbound marketing.

niclas_sv-14Hjälp med inbound marketing?

Vill du ha hjälp med att komma igång med din inbound marketing är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share