6 tips för dina Frågor och svar-sidor

Frågor-och-svar-sidor

Frågor och svar-sidor, FAQ på engelska, är sällan webbplatsens mest prioriterade avdelning. Många tycker inte att de fyller någon större funktion eller att de inte hört hemma på moderna webbplatser. Men många webbplatser skulle må bra av att strukturera upp delar av sin information med hjälp av FAQ-sidor. Ofta har besökarna liknande typer av frågor. Hittar de inte vad de söker kommer de förmodligen att kontakta företaget, eller det sämre alternativet: lämna sidan och leta vidare på annat håll.

Varför behövs Frågor och svar-sidor?

Att skapa smarta Frågor och svar-sidor är bra för både användarna och sökmotorerna. Många webbplatsbesökare förväntar sig att hitta en sådan avdelning om de inte hittar rätt information på de övriga undersidorna. FAQ kan också användas som en del av kundtjänsten och lösa flera ärendet utan att besökaren behöver ta kontakt med företaget. Dessutom ger det ett bra feed för nytt sökoptimerat content.

Så skapar du bra frågor och svar-sidor

I ett idealt läge ser informationshierarkin, UX och copyn tillsammans till att besvara besökarnas frågor. Men så är sällan fallet erbjudandets komplexitet och storlek ökar. För att skapa smarta FAQ-sidor ska du börja med att ta reda på vilka de vanligaste och oftast återkommande frågorna till företaget är. Det har både kundserviceavdelningen, säljavdelningen och de sociala medie-ansvariga information om. Här är sex tips för bättre FAQ-sidor.

1. Besökaren > sökmotorerna

Det är lockande använda FAQ-sidorna främst i SEO-höjande syfte och skapa innehåll som sökmotorerna gillar men som egentligen inte svarar på några faktiska frågor. Se FAQ-sidorna som ett komplement till sajtens övriga sidor! Fokus ska ligga på att svara på verkliga frågor som ofta återkommer, inte att förstärka sajtens viktigaste sökord.

2. Använd korta frågor

Försök i den mån det går att använda korta, okomplicerade frågor. Det ökar chansen att läsaren snabbt hittar rätt bland frågorna när hen skummar frågelistan.

3. Svara på rätt fråga

Det är lätt att vilja svara på en massa frågor som kan tänkas vara kopplade till ämnet. Men se till att svaren är koncisa och innehåller det allra mest väsentliga för läsaren. Kräver svaret en längre utläggning? Fundera då på att skapa och länka till en ny undersida med mer information, eller dela upp frågan i två delar.

4. Klustra frågor

Behöver sajten en större FAQ-bank för en större mängd frågor är det en bra idé att klustra ihop frågorna och skapa övergripande kategorier. Med tydliga rubriker är det lättare för besökaren att scanna av vilka områden de har behov att läsa mer om.

5. Använd retargeting

Koppla på retageringkampanjer i microformat till de användare som besökt vissa av FAQ-sidorna. Erbjud till exempel extraerbjudanden, prova på-perioder eller locka in dem till sidor med vidare läsning om ämnet.

6. Utvärdera Frågor och svar-sidorna

Efter en tid med FAQ-sidorna är det bra att utvärdera att arbetet gett resultat. Målet är att minska antalet återkommande frågor som ställs till företaget. Ta för vana att se över vilka frågor som ställs till kundtjänst, säljare, i sociala kanaler och så vidare. Då vet du också om du borde addera fler FAQ-frågor.

Många ingångar är bra

Kanske behöver sajten utvecklas till mer än bara ett svar i textform. Då kan köpguider, white papers, infographics och case-beskrivningar vara olika content-former som ger matigare information i en smart förpackning. Dessa hör inte i sig hemma i en Frågor och svar-del av en webbplats, men använd gärna FAQ för att hänvisa till denna information. Ju fler ”ingångar” som finns till nedladdningsbart material, desto bättre.

sanna-sv15Håll dig uppdaterad

Vill du hålla dig uppdaterad på det senaste inom kommunikation och marknadsföring ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Sanna Dehlin
Digital strategist
Marketing and communications
Tel +46 40 631 62 15
sanna.dehlin@navigator.se


 

leif_sv-14Kontakta oss gärna

Vi på Navigator har gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med webbplatser. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer.

Leif Lindau
Managing partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share