Annorlunda sätt att skapa ny webbplats

Den senaste tiden har vi på Navigator varit med och lanserat en ny webbplats varannan vecka. I vissa fall är det enklare hemsidor för medelstora företag i wordpress, i andra fall är det komplexa lösningar för globala koncerner i allt från Drupal till Sitecore. Allt fler företag inom B2B, har insett fördelarna med vårt sätt att tänka kring webbplatsen och den digitala kontexten. Men vad är det egentligen som är annorlunda med vårt sätt att skapa ny webbplats jämfört med andras?

Skapa ny webbplats

När vi tar oss an en ny webbplats börjar vi som så många andra med att analysera ditt syfte, dina mål och dina KPI:er. Därefter lägger vi väldigt mycket tid och kraft på att identifiera och mejsla fram vilka personas som den behöver kommunicera med. Hur ser de ut vad gäller demografi och digital mognad? Vilka behov och utmaningar har de i vardagen? Vad driver och motiverar dem i sina beslut? För oss handlar en ny webbplats till 90 procent om mänskliga behov, och bara cirka 10 procent om teknik och plattformar. Tekniken ska bara hjälpa dig att nå dina mål på bästa sätt.

Kartlägger viktigaste sökorden

När vi väl har identifierat dina personas som ska prioriteras är det dags att kartlägga vilka som är deras viktigaste sökord och sökfraser när det handlar om ditt affärsområde, dina produkter och tjänster. Om vi har tillgång till nyckelpersoner inom respektive persona är detta givetvis allra bäst. Annars tar vi oftast hjälp av din säljorganisation för att identifiera vilka som är de vanligaste fraserna som dina potentiella kunder använder. Det brukar ge tillräckligt värdefull input. Målet är att identifiera ett stort antal sökord och sökfraser per persona. Det är inte ovanligt med långt över hundra.

“Idag är konkurrensen tuff på Google. För att rankas högt på en sökfras behöver du ha en egen sida på din webbplats som är optimerad för just den frasen. De företag som genererar mest leads och som rankar högst på Google är oftast de som har många sidor. Enligt Hubspot får webbplatser med över 400 sidor 6 gånger så många leads som de som har under 100 sidor.”

Prioriterar kvalitativ SEO

Med hjälp av våra verktyg kollar vi av hur väl du är rankad på dessa ord idag, hur dina konkurrenter är rankade och hur många som söker på ordet/frasen varje månad. Det viktiga här är inte att välja ut de ord med högst sökvolym vilket ofta är fallet inom B2C och e-handel. Det handlar om att identifiera de ord som du absolut behöver rankas högt på oavsett hur många som söker. Flera av våra kunder har bara ett visst antal potentiella kunder i varje land och när dessa väl söker behöver du absolut bli hittad.

Baserar sitemapen på sökfraserna

När vi har prioriterat bland sökorden och sökfraserna börjar vi bygga sitemapen utifrån dessa. Vi matchar dessa mot relevant innehåll och ser till att vi hittar en bra struktur som passar bra både för kundens digitala köpresa, din affärsstrategi och din organisationsstruktur. Vi mappar upp alla sökord och ser till att dessa används rätt på sidorna för att du ska rankas högt. På så vis säkerställer vi att du blir hittad för de viktigaste sökorden för dina personas. De ord och fraser som inte passar som “vanliga” sidor i strukturen betas av efterhand i samband med produktionen av nya blogg- eller nyhetsinlägg så att webbplatsen successivt växer och tar mer plats på Google.

“Många vill gärna ha mycket bilder och lite text på sina sidor. Ur ett estetiskt perspektiv kan detta vara positivt men ur ett SEO-perspektiv är det oftast mindre bra. Enligt QuickSprout innehåller i genomsnitt de sidor som rankas inom topp 10 på Google minst 2000 ord. Det gäller att hitta en bra balans som ger god ranking men samtidigt gör sidan attraktiv för mottagaren.”

No more long page

Visst kan det vara snyggt och coolt med en long page. Men ur SEO-synpunkt är den tyvärr värdelös. Oftast består den av, precis som namnet antyder, en enda lång sida indelad i sektioner. Det innebär att du egentligen bara har ett enda ord att optimera för, vilket inte sällan behöver vara företagsnamnet. Och vi lovar, hur känd du än anser att du är, är det inte många som söker på ditt företagsnamn när de letar ny partner eller leverantör.

Attraherar nya kunder

Givetvis ska den nya webbplatsen även erbjuda en effektiv service till dina befintliga kunder. Men vi har ännu inte träffat något företag som inte även är intresserad av att attrahera nya kunder. Och för att lyckas med det krävs ett specifikt angreppssätt. Sen handlar det såklart om att designa snyggt, skapa relevanta funktioner och att förvalta de leads som besöker webbplatsen på rätt sätt. Men det får du läsa om i några av våra andra inlägg. Här kan du se några av de webbplatser vi varit med och skapat den senaste tiden.

niclas_sv-14Hjälp att skapa ny webbplats?

Vi på Navigator har hjälpt många företag att skapa ny webbplats. Hör av dig om du vill veta hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share