Internet of Things på tre minuter

Det finns många främmande och svårförståeliga begrepp inom digital utveckling och Internet of Things är ett av dem. Denna teknikutveckling har fått ett starkt genomslag i medier, men vad handlar det egentligen om? Vi reder ut de mest grundläggande delarna för dig som vill ha bättre koll på vad begreppet innebär.

Vad är Internet of Things?

Sakernas Internet som vanligtvis går under den engelska benämningen Internet of Things (IoT) innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och varelser förses med små inbyggda sensorer och datorer. Med hjälp av små datorer inuti sakerna kopplas de samman med varandra och med internet. På så sätt kan de uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och bidra till att skapa smarta och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Vilken förändring innebär Internet of Things?

Internet of Things förutspås förändra marknaden på många sätt, bland annat genom ökad innovation, produktivitetsvinster och ekonomisk tillväxt. För den privata konsumenten tror man att IoT tekniken kommer leda till en rad förbättringar. Ett exempel är det smarta hemmet som lär känna de boendes vanor och preferenser för att skapa en personlig upplevelse. Även den smarta bilen som hjälper föraren att köra miljövänligt, uppdateras på distans och själv beställer service vid behov. Man pratar också om att utvecklingen av IoT innebär smarta städer, transportlösningar, energibesparingar samt innovativa lösningar inom industri, handel och jordbruk.

Ny affärslogik för företagen

För företag krävs det att strategier utvecklas som tar tillvara på tekniken och kombinerar den med ny affärslogik. För vissa företag kommer IoT innebära att de går från att vara produktbolag till produkt- och tjänsteföretag, för andra innebär det att övergå helt till tjänsteproduktion, och för en tredje del innebär IoT en övergång där traditionella tjänster digitaliseras för att skapa effektivitet och nya värden. Företag skulle exempelvis kunna dra nytta av IoT för att rationalisera sina branschanalyser och utveckla mer exakta marknadsföringsplaner och konsumentprofiler.

Varför använda Internet of Things?

Internet of Things är här för att stanna. Enligt en rapport av analysföretaget Gartner ökade antalet uppkopplade enheter med 30 % under 2016, vilket innebar 6,4 miljarder enheter vid årets slut. 2020 beräknas antalet uppkopplade enheter vara 20,8 miljarder. Gartners analys visar även att 65 % av alla uppkopplade enheter kommer rikta sig mot konsument år 2020 och resterande 35 % till företag. Det konstateras även att fler än hälften av alla nya affärsprocesser och system kommer innehålla någon form av IoT år 2020. Siffrorna understryker med andra ord utvecklingens kraft och därmed kan det vara en god idé att redan nu fundera över hur ditt företag kan dra nytta av utvecklingen.

malin_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur Internet of Things kommer att påverka dig, ditt företag och ditt varumärke är du varmt välkommen att höra av dig.

Malin Staberg
Account Director
Strategic and operative communication
Tel +46 40 631 62 21
malin.staberg@navigator.se
Share