Kriskommunikation – så hanterar du media i krissituationer

Kriskommunikation_media

Alla typer av organisationer riskerar att hamna i någon form av blåsväder, oavsett hur bra man sköter sig i det stora hela. När den kritiska journalisten ringer och ber om en kommentar är det många som helst vill stoppa huvudet i sanden. Ett sådant beteende riskerar att underminera tilliten till företaget helt och hållet. Istället bör man som företagare se möjligheterna i en nära kontakt med media. Det är trots allt en kanal som når en oerhört bred publik. God kriskommunikation i media är helt avgörande för huruvida en organisation lyckas upprätthålla, och ibland även förstärka, allmänhetens förtroende.

Kriskommunikation i media behöver inte vara läskigt

För att lyckas med kriskommunikation är det viktigt att förstå att granskning i grund och botten är bra både för samhället i stort och för ditt företags framtida utveckling. Respektera mediernas roll och samhällsnytta. I situationer av kris måste inte journalisterna bli dina fiender, även om omständigheterna kan få det att kännas så. En öppen och transparent företagskultur är alltid att eftersträva. Förutom att skapa en trevligare arbetsmiljö så underlättar det också i bemötandet av journalister. Glöm inte att journalister också är människor – var trevlig, skapa tid genom att be om att få återkomma och läs på ordentligt inför intervjun. Det ger goda förutsättningar för intervjun och låter dig ta kontroll över situationen. Här ger vi fler tips som kan vara användbara vid kriskommunikation i media.

Ta kommandot

En kris kännetecknas av överraskningsmoment och den knappa tiden att fatta beslut. När krisen är ett faktum gäller det att snabbt analysera den, ofta bristfälliga, information som finns. Därefter gäller det att ta fram raka och tydliga budskap som visar att ni engagerar er i frågan. Det är sällan en bra idé att låta krisen blåsa över – se istället till att försöka ta kommandot och äga frågan. Om problemet upptäckts av någon annan än media är det dumt att sitta och vänta på att journalisterna ska ringa dig. Slå istället en signal själv och berätta om hur ni ser på saken. Ett annat alternativ är att utnyttja de egna kanalerna vid kriskommunikation så att det redan finns material som traditionell media kan använda sig av, som pressmeddelanden eller sociala medier.

Hitta talespersoner

Vem är ert ansikte utåt i krisen? God kriskommunikation i media kräver erfarna talespersoner. Det är av stor vikt att personen inger förtroende och kan besvara frågor på ett sakligt, men empatiskt sätt. Talespersonen har som främsta uppgift att vara tillgänglig för att svara på frågor under krissituationen och kan därmed etablera en relation till journalisterna. Det är en god idé att på förhand ha bestämt vem som kommunicerar med omvärlden när krisen inträffar. Då finns också chansen att medieträna personen i förberedande syfte.

Ärlighet varar längst

Det är fult att ljuga. Att vända och vrida på sanningen premieras inte i journalisternas värld och sällan är det så svårt att släta över ett misstag som när det står på löpsedlarna. Även om ni inte har svar på alla frågor är det viktigt att de kommenteras på något sätt. Berätta vad ni vet, hur ni ser på problemet och hur ni planerar att lösa det. Här är det viktigt att vara så konkret som möjligt och ge tydliga exempel på åtgärder.

Var inte rädd att be om ursäkt

Avslutningsvis är vårt råd att alltid ta kritik på allvar. Alla försök att förminska problemet kommer slå tillbaka. För att behålla allmänhetens förtroende är det väldigt viktigt att inte komma med bortförklaringar, utan att istället be om ursäkt om ni har gjort fel. Visa att ni förstår allvaret i situationen och ska se till att den inte uppstår igen.

 

lovisa_sv-14

Hör gärna av dig till oss

Vi hjälper dig gärna med att ta fram en krisplan för ditt företag eller att bistå med rådgivning när krisen är ett faktum.

Lovisa Hermansson
PR Consultant
Media relations
Tel +46 40 631 62 30
lovisa.hermansson@navigator.se

Share