Hur ser framtidens marknadsorganisation ut?

Det gäller att vara snabbfotad för att hänga med i den digitala utvecklingen. Det gäller inte minst marknadsförare. En undersökning från rekryteringsföretaget Bohmans Nätverk visar tydligt hur framtidens marknadsorganisation utmanar gamla tankesätt och effektiviserar arbetsprocesser. Undersökningen baseras på djupintervjuer med 20 marknadschefer och marknadsdirektörer, samt en enkät besvarad av 157 marknadschefer.

Framtidens marknadsorganisation

De traditionella organisationsstrukturerna med separerade marknads- och säljfunktioner kommer att möbleras om till tvärfunktionella avdelningar. Idag är alla digitala och har samma förutsättningar att nås av utskickade budskap. Därmed är det inte heller så konstigt att det blivit ett brus där det gäller att sticka ut för att höras och synas. Vi vet mer än någonsin om människor och deras beteende, samtidigt som det bara blir svårare och svårare att nå dem. Det kräver att framtidens marknadsorganisation alltid sätter kunden i centrum och mäter och analyserar resultatet från samtliga insatser. För att maximera effektivitet och kompetens i organisationen behövs tvärfunktionella projektgrupper med blandade kunskaper inom försäljning, marknad, IT och affärsutveckling. Det innebär också att marknadsavdelningen kommer att genomsyra de flesta andra funktioner i organisationen och ibland även ta över försäljningsansvaret från säljarna. Det här är en trend som vi redan ser inom retail, där man knappt har någon säljavdelning utöver de fysiska butikerna. Istället är det marknadsavdelningen som sköter försäljningen genom att analysera kundbeteende och försäljningssiffror.

Generalisterna lämnar plats åt specialisterna

I framtidens marknadsorganisation är det inte bara marknadsavdelningens funktion som förändras, utan också marknadsförarens roll. Marknadschefen kommer ha som huvuduppgift att formulera det optimala kunderbjudandet och blir därmed en slags spindel i nätet när det kommer till försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Det blir en både strategisk och visionär roll, vilket kräver att det finns fler seniora resurser tillgängliga eftersom marknadschefen inte kan vara överallt samtidigt. Dessa trender skulle kunna tänkas leda till ett behov av fler generalister, men så är inte fallet. Istället är det specialisterna som kommer vara eftertraktade i framtidens marknadsorganisation. När all kommunikation måste anpassas till varje kanal krävs djupa kunskaper om tillvägagångssätt och format, vilket skapar en efterfrågan på specialister istället.

Från reklam till content

Sist men inte minst indikerar undersökningen att framtidens marknadsorganisation kommer att producera material på annat sätt än idag. Det innebär inte bara förändringar i vad som görs in-house och vad som läggs ut på byrå, utan också i vad som produceras överhuvudtaget. Vi vet redan att människor är trötta på reklam och att uppmärksamhet numera måste förtjänas. Så kommer det även att vara i framtiden och trenden med att ersätta reklam med content lär bli allt mer permanent. Eftersom content kräver säsongsanpassning måste marknadsavdelningen bli snabbfotad, flexibel och lyhörd. Därmed är sannolikheten också stor att allt fler väljer att producera innehåll in-house istället för att ta hjälp av reklambyrå. Undersökningen pekar på att reklambyrån istället kommer få ägna sig mer åt det kreativa och reklamproduktion, eftersom ingetdera är kostnadseffektivt att ägna sig åt in-house.

Om Bohmans nätverk

Bohmans nätverk rekryterar individer som gör skillnad, chefer och nyckelpersoner som tryggar framtiden för sina uppdragsgivare. De är personliga i en allt mer sökbar värld och driver aktivt utveckling inom en rad affärskritiska områden. Merparten av uppdragen är repeat business där ledningen söker stöd i avgörande skeden. Beställ ditt eget ex av rapporten om framtidens marknadsorganisation genom att skicka ett mejl till framtiden@bohmans.com

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Som strategisk kommunikationsbyrå vet vi på Navigator vikten av att alltid ligga i framkant. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer! Eller signa upp dig för vårt digitala nyhetsbrev.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share