Innehållsmarknadsföring: fokus på 3 innehållstyper

innehallsmarknadsforingEn bra digital närvaro bygger på ett kvalitativt innehåll. För att skapa varierande och intressant innehållsmarknadsföring ska kommunikationen bestå av olika typer av innehåll. Olika innehållstyper är relevanta i olika kanaler och för olika målgrupper. Därför är det bra att tydligt strukturera innehållsmarknadsföringens ämnen efter olika målsättningar.

Så strukturerar du din innehållsmarknadsföring

Ett sätt att strukturera innehållet är att dela upp det i varumärkesbyggande, nyhetsförmedlande och säljdrivande kategorier. Genom att varva dessa innehållstyper skapas ett varierande flöde som både stärker varumärket, ger information om företaget och driver försäljning.

Varumärkesbyggande innehåll

Ett av de viktigaste målen med den digitala kommunikationen är att stärka företagets varumärke. Det varumärkesbyggande innehållet ska utgöra merparten av kommunikationen och all kommunikation ska spegla företagets värdegrund. Det är ett långsiktigt arbete som grundar sig i organisationens vision. Det varumärkesbyggande innehållet skapas på många olika sätt, exempelvis som råd och tips kopplade till ämnen/produkter, case och reportage. Kunder är ofta intresserade av trendspaningar inom branschen och beskrivningar om digitaliseringens påverkan på området. Genom att utgå ifrån kundens vardag ska man sträva efter att skapa innehåll som ger potentiella och befintliga kunder ett mervärde.

Nyhetsförmedlande innehåll

Utöver innehållsmarknadsföringens varumärkesbyggande innehåll, som endast delvis ska handla om företaget, är det också viktigt att lyfta fram information och nyheter knutna till företagets dagliga verksamhet. Det nyhetsförmedlande innehållet kan exempelvis bestå av nyheter om nya projekt, förvärv, nyanställningar, händelser inom branschen eller i lagstiftningen, pressreleaser eller information om produktutveckling. Nyheterna är till för att hålla intressenter uppdaterade om vad som händer i företaget och riktar sig till kunder, men också andra målgrupper, så som journalister, ägare och personal.

Säljdrivande innehåll

Innehållsmarknadsföring brukar inte syfta till direkt försäljning. Men för att strategin ska vara lönsam bör det även kopplas på säljdrivande aktiviteter. Det säljdrivande innehållet ska bidra till att den digitala kommunikationen ger lönsamhet och skapar tillväxt för företaget. För att öka intäkterna från de digitala aktiviteterna bör de säljdrivande insatserna kontinuerligt utvärderas och finjusteras. Målgrupper för det säljdrivande innehållet är de befintliga kunderna, med syfte att skapa merförsäljning, och potentiella kunder, där målet är att underlätta deras köpprocesser. Det säljdrivande innehållet kan utgå ifrån olika målsättningar. Kanske gäller det att samla in kontaktuppgifter för att påbörja en bearbetning via epost. Eller behöver ni sprida företagets nyckelkunskap för att påvisa en intressant branschauktoritet? Eller ett tredje alternativ, annonsering med retargeting, AdWords eller sponsrade inlägg i sociala medier. Genom att regelbundet ägna sig åt säljdrivande kommunikation kan man nå nya kunder och förstärka varumärkeskännedomen hos befintliga prospects och leads. Oavsett vilket mål du har med det säljdrivande innehållet bör du vara vaksam på att de säljdrivande aktiviteterna inte överväger det varumärkesbyggande och nyhetsförmedlande innehållet.

Vi hjälper dig hela vägen

Vill du ha hjälp med att strukturera upp din innehållsmarknadsföring? Navigator hjälper företag inom en lång rad branscher att skapa ett varierande och intressant innehållsflöde i deras kanaler. Läs mer här om hur vi arbetar med innehållsmarknadsföring här.

sanna-sv15

Håll dig uppdaterad

Vill du hålla dig uppdaterad på det senaste inom kommunikation och marknadsföring ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Sanna Dehlin
Digital strategist
Marketing and PR
Tel +46 40 631 62 15
sanna.dehlin@navigator.se

 


 

leif_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta vad vi på Navigator som strategiskt kommunikationsbyrå skulle kunna hjälpa dig med är du varmt välkommen att höra av dig.

Leif Lindau
Managing partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share