Bygg förtroende med person-PR

person-prAtt arbeta med person-PR är viktigt när man vill stärka sitt varumärke. Det gäller inte minst nu i det nya digitala landskapet där sociala medier och event är betydande beståndsdelar för att bygga förtroende. Men hur ska man då tänka och vem ska man välja att föra fram?

Person-pr viktigt

Person-PR kan betraktas ut två perspektiv: dels handlar det om hur du som individ aktivt agerar för att synas på ett sätt som främjar dina mål, eller som man brukar säga; bygger ditt personliga varumärke. Dels handlar det om hur ditt företag kan använda sig av en eller flera talespersoner (eller profiler, eller experter) för att bygga företagets varumärke. Vi kommer här att fokusera på hur företag kan använda person-PR för att föra fram experter och på så sätt bli talespersoner för en fråga eller en bransch. Anledningen till att man väljer ett antal experter som får profilera vissa frågor är att såväl personer som medier hellre lyssnar på personer än företag. Genom att vara konsekvent med vem som uttalar sig i de frågor som man kommunicerar återkommande kommer den personen att börja uppfattas som expert och i förlängningen i bästa fall att själv börja bli kontaktad som sådan.

Välj rätt person

Det är en förutsättning för att person-PR ska uppfattas som trovärdigt att individens personlighet överensstämmer med budskapen som förs fram. Det är kanske onödigt att påpeka, men få saker skadar förtroendet så mycket som när man känner att någon spelar en roll och gör sig till. Om det görs för mycket, vill säga. De flesta av oss putsar dagligen upp verkligheten i exempelvis sociala medier genom att utelämna tråkiga delar det vi är, utan att för den sakens skull göra oss till något helt annat. När du ska välja talesperson till ditt företag innebär det att det kanske är någon annan än den som kan mest om ämnet som är bäst på att berätta om det, och därmed bör vara talesperson. Kanske är det någon annan som är bättre på att skapa förtroende eller att föra fram budskapen på ett begripligt sätt? Den som för fram budskapet bör vara någon som är kunnig, men det är lika viktigt att det är någon som är tillgänglig, förtroendeingivande och kommunikativ. En personlighet som sticker ut och som man kommer ihåg är dessutom ett plus.

Person-PR är teamwork

Om talespersonen inte är den som är allra mest kunnig inom sitt område så betyder inte det att kunskapen är oviktig, eller att experten inte är viktig i kommunikationen. Kunskapen är grunden till det som kommuniceras, och experten är jätteviktig för att säkerställa att kommunikationen är korrekt. Ytterligare någon kanske är expert på att förstå vad inom ett visst ämnesområde som är intressant för andra och kan planera innehållet i kommunikationen utifrån det. Ofta är det någon som är van att göra nyhetsvärderingar och kan bedöma tajming och om det kommer att väcka intresse och engagemang. Någon annan är bra på att välja och hantera de kanaler där informationen bör kommuniceras. Kontentan är att person-PR nästan alltid är ett teamwork där olika människor tillför olika kompetenser. Samma person kan sitta på flera, eller ibland alla, kompetenser som krävs för att skapa bra person-PR. Men nästan alltid krävs ett samarbete.

Nytänkande kombination

Navigator är en av få kommunikationsbyråer i Sverige som utvecklat ett samlat erbjudande som PR-byrå, webb-byrå, varumärkesbyrå och reklambyrå. Vi har allt under ett tak och kan erbjuda effektiva helhetslösningar inom kommunikation. Vi bygger förtroende och skapar genomslag för våra uppdragsgivare genom idégenererad PR. Vårt PR-team verkar främst inom Corporate Communications och marknads-PR. Inom Corporate Communications erbjuder vi exempelvis tjänster som krishantering, pressmeddelanden och internkommunikation. Inom marknads-PR arbetar vi t.ex. med bloggsamarbeten, medierelationer och attitydundersökningar som används i PR-syfte.

Hjälp med marknads-PR? >>

Vill du ha hjälp med att sköta din löpande marknads-PR med en fast månadsretainer? Läs mer här.

lovisa_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig inom person-PR är du varmt välkommen att höra av dig.

Lovisa Hermansson
PR Consultant
Media relations
Tel +46 40 631 62 30
lovisa.hermansson@navigator.se

Share