Skapa nyfikenhet med ett litet digitalt team

digitaltteamSäkert har du också sneglat avundsjukt på de nystartade, snabbväxande företag i vår omvärld som byggt sin affärsmodell på digitalt tänkande. Företag som utan hänsyn till tungt bagage, traditioner och regler konstruerats för att skapa tillväxt med hjälp av ny teknologi. Fortsätt snegla, det finns många guldkorn du kan ta med dig när det är dags för dig och ditt företag att ta klivet in i den digitala transformationen. Guldkorn som kan få hela företaget att lyfta med hjälp av ett digitalt team.

Digitala utvecklingen

De flesta förståsigpåare är överens om att vi står inför den största förändringen sedan industriella revolutionen. Den digitala utvecklingen är idag inne i en exponentiell fas vilket innebär att våra datorer kan komma att ha tusen gånger så hög kapacitet om tio år och en miljon gånger så hög kapacitet om 20 år. Moores lag, som varit en sanning i flera decennier, för med sig att det mesta med teknik som bas blir ungefär dubbelt så bra, hälften så stort och hälften så dyrt var artonde månad. Några exempel på detta är 3D-printing, solceller, nanoteknologi, och digital medicin.

Nya fenomen

I år kommer världens IP-trafik enligt Cisco att passera 1 zettabyte, eller enklare uttryckt 1 triljon gigabytes. Om tre år passerar vi 2 zettabytes och då kommer närmare hälften av trafiken att vara M2M, det vill säga pågå mellan datorer och maskiner, ofta utan att vi människor är inblandande. Som konsekvens av detta är Internet of Everything, Artificiell Intelligens, Augmented och Virtual Reality bara några exempel på fenomen som vi företagare behöver ta hänsyn till i våra verksamheter framöver. Ray Kurzweil, som är forskare och en av grundarna till Singularity University i USA, förutspår att artificiell intelligens passerar mänsklig intelligens år 2045. För att vi människor ska hänga med behöver vi uppgradera oss själva med hjälp av ny teknik. Hur kommer det se ut i framtiden? Blir chip i handen avdragsgillt precis som terminalglasögon?

Förståelse viktigt

Allt detta är viktigt att ta ställning till när det är dags för ditt företag att skapa sin digitala strategi. Du och ditt företag behöver nödvändigtvis inte vara lika disruptiva som Uber, Airbnb, Instagram eller Netflix för att bli framgångsrika. Men det är viktigt att förstå varför dessa innovatörer på kort tid tagit stor plats på marknaden. Kanske har de nycklarna som kan låsa upp dörren till dina egna digitala visioner? Och kanske kan du dra nytta av deras tänkande i ditt företags processer?

Ny teknologi som bas

Dessa företag är skapade i en värld av nya behov, de är inspirerade av ny teknologi och har kunnat växa tack vare att de själva varit med och skapat helt nya marknadsförutsättningar. De har alla ignorerat existerande normer på marknaden och inte tagit hänsyn till de traditionella förutsättningar som fått tidigare framgångsrika företag i de olika branscherna att lyckas. De har insett att människorna i den moderna världen har behov av uppmärksamhet och nätverkande. De har insett att ett slimmat erbjudande med nätet som nav för unika upplevelser kan skapa grunden för en stabil verksamhet.

Tänk till, tänk om, tänk nytt

På samma sätt behöver alla moderna företag anpassa sina affärsmodeller och strategier till den digitala värld som håller på att skapas. Banker behöver utvärdera sina roller i morgondagens samhälle och biltillverkare behöver se bredare på nya typer av transportlösningar. The Economist pratar om att knappt hälften av dagens jobb inte finns om 20 år. För att den digitala förvandlingen ska ske behöver alla i företaget tänka till, tänka om och tänka nytt.

Omställning och inställning

Digital strategi handlar inte om anställning. Det handlar snarare om omställning och inställning. Du kan inte bara ta in nya framtidsinriktade medarbetare och hoppas på att dessa ska göra underverk med digitala verktyg. Det handlar om att skapa en förändringsprocess som berör hela företaget. En kunskapshöjning för varje enskild medarbetare och en utveckling som gör det möjligt för alla att anamma det digitala tänkandet såväl i hjärnan som i hjärtat.

Litet digitalt team

De nya disruptiva bolagen är ofta skapade av små team med bara några få människor. Så ett sätt att ta sig an den digitala strategin är att själv skapa ett litet internt team som leder processen. Det digitala teamet behöver vara slimmat men tar successivt och kontinuerligt in stöd från alla delar av verksamheten i olika projekt för att sprida kunskap. Teamet inventerar och identifierar nya digitala möjligheter med hjälp av thought-leaders i och utanför branschen. Teamet modererar open-innovation-processer tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners. Allt för att hitta nya intressanta perspektiv och infallsvinklar som kan hjälpa till att forma den digitala strategin och i nästa steg justera affärsstrategin.

1. Skapa ett litet team

Involvera inte för mycket människor. När Amazon sätter samman sina utvecklingsteam pratar man om ”The two pizza team rule”. Ett team får inte ha fler medlemmar än att det kan mättas med två pizzor.

2. Sätt samman olika kompetenser

Teamet behöver ha spridda kompetenser och erfarenheter. Det är ofta i skärningspunkten mellan olika kunskaper som de annorlunda och banbrytande idéerna föds.

3. Utnyttja dina bästa medarbetare

Det är viktigare att dessa är involverade i dina framtida utmaningar än gårdagens problem.

4. Tilldela goda resurser

Det är också viktigt att teamet tilldelas goda resurser. Området är i allra högsta grad affärskritiskt och för att lyckas kan det behövas både analyser, råd och annan input utifrån.

5. Skapa nyfikenhet

Fördelen med att skapa den digitala strategin med ett litet delvis isolerat team är framför allt att det skapar uppmärksamhet och nyfikenhet internt. Alla kommer att vilja veta vad teamet jobbar med och vara en del av det nya, roliga. På samma sätt har organisationer som Google och MTV skapat GoogleX och MTGx, avdelningar av det lite mer hemlighetsfulla slaget vars hela syfte är att komma på framtidens lösningar.

6. Ge direktaccess till ledningen

Se till att det digitala teamet har direktaccess till ledningen genom regelbundna träffar. Den digitala utvecklingen behöver vara högst upp på agendan vid lednings- och även styrelsemöten. För att det digitala tänkandet ska få fullt genomslag i organisationen måste det sättas på piedestal och få stort fokus under en tid, åtminstone initialt. När väl omställningen börjar ta fart går det ofta av sig själv och det digitala blir en mer naturlig del av vardagen.

Lycka till!

Vill du veta mer om den digitala utvecklingen är du välkommen att signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Du kan också ladda ned någon av våra e-böcker. Det här inlägget finns även publicerat på Media Evolutions blogg.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du hålla dig uppdaterad på det senaste inom kommunikation och marknadsföring ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share