Fyra viktiga frågor för en debattartikel

debattartikel

En debattartikel är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga. Genom att formulera en ståndpunkt etablerar du och ditt företag er som en part eller expert i media. Rätt använt kan det vara ett effektivt verktyg för att stärka sin position inom ett visst område.

Svårt att få in en debattartikel

De flesta tidningar har en sida vigd åt debatterande material. Eftersom utrymmet är väldigt begränsat är det ett kraftfullt men samtidigt är det ett svårt utrymme att få äga. Det är ofta många som vill komma till tals och många ämnen som ska få plats på liten yta.

Fyra viktiga frågeställningar

Om du vill ge dig in i debatten finns det ett antal tumregler. Exempelvis bör tonen bör vara saklig och argumenterande. Ställ de här fyra frågorna innan ni bestämmer er för att debattera ett ämne.

1. Är vi relevanta för ämnet?

Ni måste vara en relevant och trovärdig debattör för det ämne som ni har valt, eller i texten visa varför ni är det. Läsaren ska inte behöva fråga sig varför ni uttalar er om det valda ämnet.

2. Är ämnet aktuellt?

Det är lättare att få utrymme kring ett aktuellt ämne än att själv försöka göra ämnet aktuellt. Det finns många anledningar till att ett ämna är aktuellt för debatt, såsom förändrade regler, förändringar i omvärlden eller att någon annan tagit upp ämnet och ni vill ge er syn så frågan.

3. Kan vi bygga upp argumentationen med fakta?

Löst tyckande är inte intressant för andra än de närmast sörjande. Ni måste kunna bygga upp er argumentation kring fakta.

4. Har vi några allierade?

Ju fler relevanta avsändare en debattartikel har desto större är möjligheterna för publicering. Fråga er därför vilka förutom ni själva som kan skriva under debattartikeln. Är syftet att profilera er själva inom ett område kanske det finns auktoriteter som forskare eller intresseorganisationer som ni kan göra gemensam sak med. Är syftet att påverka beslut eller på annat sätt få till en förändring kan ni kanske gå samman med konkurrenter eller till och med låta någon annan, som en politiker som är profilerat i frågan, föra er talan.

lovisa_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med debattartiklar är du varmt välkommen att höra av dig.

Lovisa Hermansson
PR Consultant
Media relations
Tel +46 40 631 62 30
lovisa.hermansson@navigator.se

Share