Starka varumärken styr vår världsbild

starka-varumarkenDagens starka varumärken står ut genom att smälta in. De förändrar sig i takt med våra liv och är duktiga på att motsvara våra förväntningar i varje enskild interaktion. De är designade för att stimulera i små doser vid många tillfällen. På så vis är de med och styr vår bild av världen. Av hur vi konsumerar och upplever vår omgivning i varje enskilt ögonblick.

Starka varumärken

Två varumärken som är duktiga på detta är Apple och Google. Därför är det inte så konstigt att vi även 2015 hittar Apple i topp, följt av just Google, i Interbrands lista över världens högst värderade varumärken. Apple finns även med bland de varumärken som stigit mest i värde jämfört med tidigare år tillsammans med Facebook, Amazon och Adobe. Samtliga dessa har ett tydligt fokus på att skapa värde för användaren. En djup förståelse för hur vi människor lever, arbetar och interagerar är inbäddat i företagens produkter, tjänster och varumärkeslöften.

Fragmenterad tillvaro

I vår vardag förflyttar vi människor oss snabbt från ett varumärke till ett annat och interagerar med tusentals olika varje dag. Men dessa små, korta ögonblick är kritiska. För vid varje enskilt tillfälle bedömer vi varumärket som helhet. Man kan säga att vid varje mikromoment utvärderas varumärket gentemot personens makroförväntningar vad gäller upplevelser. Varumärkenas tillvaro är på så vis starkt fragmenterad. Oavsett hur väl stretchat och holistiskt ett varumärke är så upplevs det bara under korta ögonblick åt gången.

Förutser behov

Det innebär att de mest framgångsrika varumärkena idag är designade för att verka i ögonblicken. Vi människor mäter totalupplevelsen genom att bedöma hur mycket varumärket tillför i livet och hur lite det stör. De framgångsrika varumärkena sympatiserar med våra prioriteringar och listar ut hur de ska möta våra behov när och var de vill och skräddarsyr hur vi ska förflytta sig genom deras varumärkesvärld.

Skapar slutna ekosystem

Varumärkena strävar efter att skapa ekosystem (mecoystem, me plus ecosystem) där varje interaktion med varumärket är sömlöst samtidigt som det tillför nytta i vår vardag. När vi människor skräddarsyr våra ekosystem och ständigt förändrar förutsättningarna är det viktigt för varumärkena att vara där, och även förtjäna sin rätt att vara där, i ett ständigt kretslopp.

Ständigt nya upplevelser

Genom att förutse behov och utvecklas i takt med våra förväntningar ser de till att vara en del av vår vardag. De utnyttjar data, analyserar insikter och skapar interaktioner i realtid i flera plattformar för att skapa sig en bild av vad vi vill ha. Till och med innan vi själva vet det. Och ser till att behoven tillgodoses med ständigt nya upplevelser.

Vad krävs för att lyckas?

För att lyckas med sitt varumärkesarbete idag behöver man som företag ha en nykter syn på snabb förändring. Man behöver vara fokuserad, integrerad och inte bara attrahera utan också utforska nya spännande partnerskap samtidigt som man utan problem korsar mellan existerande och nya plattformar. Att kunna designa uppkopplade upplevelser för en publik som inte bara är medkreatörer utan även redaktörer och producenter är avgörande.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Navigator är en strategisk kommunikationsbyrå och en av våra styrkor är varumärkesstrategier. Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share