Receptet för ett starkt ingrediensvarumärke

ingrediensvarumarke

Intel Inside, Teflon, Gore-Tex, Dolby Digital. Du känner säkert igen varumärkena. Alla i helt olika branscher. Ändå har de något väsentligt gemensamt. De är alla framgångsrika ingrediensvarumärken. Men vad krävs egentligen för att man ska bygga ett riktigt starkt ingrediensvarumärke? Och vad har man att vinna på att associeras med ett sådant varumärke?

Vad är ett ingrediensvarumärke?

I korthet är ett ingrediensvarumärke ett varumärke som används av ett ”värdvarumärke” för att ta del av den etablerade varumärkesvärdet. Ett ingrediensvarumärke klarar sig inte på egen hand, det kräver en värd för att låna viktiga attribut. Intel Inside bidrar med intelligens på insidan, Teflon lånar ut sitt attribut ”non-stick”, Gore-Tex signalerar väderskydd medan Dolby-varumärket står för ljud av hög kvalitet.

Inga egna produkter

Inga av dessa ingrediensvarumärken tillverkar sina egna produkter. Istället är de nöjda med att vara en förstärkning åt något annat varumärke. Ingrediensvarumärken är kanske den renaste formen av varumärken eftersom de bara levererar ett unikt attribut. En annan viktig aspekt är att de är icke-exklusiva. Det är strategiskt viktigt för ett ingrediensvarumärke att associera sig med flera värdvarumärken. Det ökar kännedomen, befäster positionen, ökar lönsamheten och sprider riskerna.

Ta bättre betalt

Ur ett arkitektoniskt perspektiv är ingrediensvarumärket alltid där för att supporta värden. Det finns flera anledningar för ett värdvarumärke att skaffa sig ett starkt ingrediensvarumärke, inte minst för att försvara priset och marknadsandelarna. När marginalerna är låga är ett starkt ingrediensvarumärke ett bra sätt att hävda sin rätt att ta bra betalt. För varumärken som utmanar kan det vara ett bra sätt att ta andelar.

Viktigt med kännedom

En av anledningen till framgångarna är säkert det faktum att de är kända för en stor del av allmänheten. Ett ingrediensvarumärke är inte särskilt användbart om ingen har hört talas om det eller är medveten om dess position. På senare tid har skaparna av ingrediensvarumärken tagit sig an marknaden på lite nytt sätt. Traditionella ingrediensvarumärken har spenderat mycket pengar på att få till en pull-effekt från olika produktägare. Men idag finns det ingrediensvarumärken som väljer en helt annan mer kostnadseffektiv lösning.

Digitala strategier allt vanligare

Idag är det vanligt att ägarna av ingrediensvarumärken arbetar effektivt med kunskapsbaserade sajter, bloggar och sociala medier för att nå ut med sina varumärken. Ett sådant exempel är ingredientbrands.com som erbjuder kunskap i ämnet samtidigt som sidan sponsras av ingrediensvarumärket Microban som bland annat finns i jackor från North Face. Många använder digitala strategier med slutanvändaren i fokus och utnyttjar kanaler där ”värdarna” har möjlighet att synas och sälja sina produkter, som exempelvis gore-tex.com

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du läsa fler inlägg som detta är du varmt välkommen att på vårt digitala nyhetsbrev.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share