Fem sätt att stimulera kreativitet

kreativitet

Alla strävar vi på något sätt efter att stimulera och skapa kreativitet hos våra medarbetare och kollegor. Men hur gör man egentligen för att lyckas? Vad krävs för att öppna dörrarna till nya perspektiv och okända tankar? Hur får man sina medarbetare att verkligen tänka utanför boxen?

Stimulera kreativitet

Enligt den senaste neuroforskningen behöver hjärnan stimuleras med starka känslor såsom överraskning, försvar och förvirring innan nya insikter och nya mönster av tänkande kan födas. Våra hjärnor vill arbeta snabbt inom kända ramar och på så vis skapa reda i världen omkring oss. Hjärnan gillar inte att stanna upp och tänka utanför boxen. Men för att skapa förändring är det ofta precis det som krävs. För att få människor att tänka annorlunda behöver du störa hjärnans normala sätt att automatiskt processa information.

Organisera om datan

Av samma anledning som du inte kan kittla dig själv så kan du heller inte helt utforska dina egna tankar. Din hjärna blockerar dina försök. Men när någon annan som du litar på utmanar ditt resonemang och ställer svåra frågor som bryter ned ditt försvar måste din hjärna organisera om datan. För ett ögonblick känns nedbrytningen konstig. Du blir tom. Kanske irriterad över att du inte såg lösningen tidigare. Förhoppningsvis blir du slutligen förvånad över att svaret fanns rakt framför dig utan att du såg det.

Ställ frågor

Om du är en chef som försöker hitta sätt att få dina medarbetare att utveckla sitt kreativa tänkande, ställ mer frågor än du ger råd. När du ställer rätt frågor får du människor att tänka på hur de tänker. På så vis bygger du vidare på vad de kan istället för att begränsa dem till det du vet. Du hjälper människor att öppna upp för ökat lärande och se världen med nya ögon.

Utmana konventionerna

Ett bra sätt är att föra diskussioner utanför de normala komfortzonerna. Det handlar om att utmana konventioner för att få underliggande behov, farhågor och önskningar att nå ytan. Genom att ställa reflekterande frågor och påståenden kan du hjälpa dina medarbetare att utforska, utvärdera och förändra sina vanor. Utanför komfortzonen är människor som mest benägna att lära sig nya saker. Här kommer fem bra sätt att stimulera kreativitet.

1. Släpp vad du vet

Du behöver lita på att personen i fråga kommer att se nya möjligheter om du ställer rätt frågor. Du behöver vara nyfiken kring hur diskussionen kan utveckla sig. Du behöver genuint bry dig om hur personen lyckas. Det får inte kännas som ett förhör utan som en kreativ utforskning. Om du vet vad du vill att de ska säga kommer de känna sig tvingade att uttala sig och att du inte är intresserad av deras åsikt.

2. Lyssna och leta ledtrådar

Du ska inte bara lyssna för att de ska känna sig hörda. Du behöver hjälpa dem att se boxen som hindrar dem att tänka fritt. Du behöver få dem att ifrågasätta sitt eget tänkande.

3. Ställ frågor, kom inte med förslag

När de berättar, fråga om behov, besvikelser och farhågor som de känner. Du behöver hjälpa dem att se vilka känslor som hindrat deras tänkande och sätta ljus på de blinda fläckarna.

4. Få dem att beskriva sina insikter

Om personer stannar upp och säger wow, så har jag inte sett på situationen tidigare, be dem utveckla sina tankar så att insikterna blir ännu klarare och mer bestående.

5. Var tålmodig

När konversationen börjar kännas riskfylld, rörig eller emotionell, tänk på syftet med den. Var tålmodig i processen så att du inte rycks med av deras känslor och tar ett steg tillbaka.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du läsa fler inlägg som detta är du varmt välkommen att på vårt digitala nyhetsbrev.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share