Så fungerar nya tidens marknadsavdelning

marknadsavdelning

Marknadsavdelningen har äntligen fått den plats i företaget som den förtjänar. Den nya tidens marknadsavdelning sitter i förarsätet. Det är den som ser till att hjulen snurrar i takt med marknaden, att den digitala kompetensen höjs i företaget och att sälj har rätt verktyg för att öka lönsamheten. I den moderna organisationen arbetar marknad och sälj efter samma mål och den traditionella silostrukturen har rämnat till förmån för starka samarbeten.

Nya tidens marknadsavdelning

Förr var marknadsavdelningen ett nödvändigt ont som bara kostade pengar. Och marknadschef var tjänsten man fick när man hade mjuka värderingar och ett långsiktigt tänkande som inte passade in. Idag är marknadsavdelningen en ovärderlig nyckelkompetens som bidrar till försäljningen. Marknadschefen har tagit klivet in i ledningsgruppen och är inte sällan den mest eftertraktade positionen i organisationsschemat.

Teknologisk utveckling

I mångt och mycket har marknadsavdelningen den snabba teknologiska utvecklingen att tacka för sina framgångar. För inte så många år sedan var marknadsavdelningens uppgifter begränsade till olika former av annonsering. Det var kostsamt och näst intill omöjligt att mäta vad som gav effekt eller vad som var pengar i sjön. Allt byggde på räckvidd och frekvens.

Digitala, sociala mobilen

Sen kom Internet. Men det var nog inte många som såg vad det skulle innebära för marknadsavdelningens betydelse när den kommersiella webbläsaren såg dagens ljus för 20 år sedan. Fast snart började allt fler förvandla sina företagsbroschyrer till webbplatser. Traditionell annonsering blev banners. Och för lite mer än 10 år sedan dök fenomenet sociala medier upp samtidigt som telefonen fick krafter som medgav tillgång till internet överallt. Plötsligt blev alla publicister. Konsumenten var inte längre beroende av traditionell media för att ta del av nyheter och produkter. Den digitala, sociala mobila webben erbjöd infrastruktur för oss alla att dela enorma mängder innehåll med våra kontaktytor runt om i världen.

Konversation i realtid

Dagens marknadsavdelningar är med sina varumärken involverade i en ständig fight för uppmärksamhet. Innehåll är det nya sättet att attrahera sina målgrupper. De organisationer som ligger långt framme ser marknadsföringen i en digital, social mobil värld som en konversation. De förstår att marknadsföring alltid har handlat om konversation. En tvåvägsdialog mellan företaget och konsumenten. Och nu tillåter tekniken att den konversationen sker i realtid.

Möta människan bakom

Framgångsrika varumärken har marknadsavdelningar med social media managers, videoproducenter, web designers och vissa till och med comedy writers. De använder den senaste tekniken och de modernaste innehållsplattformarna för att göra mycket mer än bara fokusera på räckvidd och frekvens. De förstår att bakom varje like, tweet och köp finns en person. Och de strävar efter att möta informations- och upplevelsebehovet från sina målgrupper. På ett mänskligt sätt. I många fall med tekniker hämtade från Hollywood.

Ständig optimering

Dagens marknadsavdelning som leder affärerna i företag sätter kunden i centrum i allt som görs. De driver en omstrukturering av hela affärsprocessen. Kunden och data om kunden är det som definierar den nya affärsplanen. Inget skapas utan mervärde för prioriterade målgrupper. Allt med övertygelsen om att nöjda kunder innebär långsiktig affärsnytta. Ur detta föds en kultur som främjar innovation och uppmuntrar till att testa och experimentera. Allt itereras och optimeras. Produkterna blir bättre och medarbetarna mer engagerade.

Löftet till kund

”Riktigt bra produkter, utvecklade av engagerade medarbetare, levererade tillsammans med en fantastisk kundupplevelse, vilket i sin tur skapar kunder som vill ha mer”. Det är löftet från den moderna marknadsledda organisationen. Och det är i mångt och mycket marknadsavdelningen som ser till att löftet blir mer än tomma ord.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du läsa fler inlägg som detta är du varmt välkommen att på vårt digitala nyhetsbrev.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share