PR-skolan: Så skriver du ett pressmeddelande

pressmeddelande

Det händer ofta att vi får förfrågan från kunder om att skriva en ”artikel till media”, när det egentligen är ett pressmeddelande som avses. En fullt förståelig förväxling för någon som inte arbetar med journalistkontakter dagligen. Ett pressmeddelande ska, om det är gjort på rätt sätt, kunna publiceras som en artikel. Men oftast används den som ett underlag för journalisten som sedan skriver sin egen text. Ett pressmeddelande följer också en viss mall där varje del fyller en funktion:

1.   Tydlig avsändare

Överst i pressmeddelandet ligger avsändarens logotyp. Detta för att läsaren direkt ska veta vem som står bakom pressmeddelandet.

2.   Datum

Det ska tydligt framgå vilket datum pressmeddelandet är offentliggjort. En nyhets värde är helt beroende av aktualiteten och därför är datumet många gånger avgörande. Det ska också framgå att det är just ett pressmeddelande det handlar om.

3.   Rubrik

Rubriken ska på ett intresseväckande sätt antyda vad nyheten handlar om. Syftet är att få läsaren att uppmärksamma pressmeddelandet och vilja läsa mer. Den ska vara kort formulerad och ibland är det även okej att frångå de grammattiska reglerna för att få effekt eller att korta ner meningen.

4.   Ingress

En inledande och sammanfattande text som besvarar frågorna när, var, huroch varför? Består oftast av två till tre meningar i fet stil. Läsaren ska ges en uppfattning om innehållet är av intresse för denne och förhoppningsvis lockas av  att läsa vidare.

5.   Brödtext

Den redovisande delen i pressmeddelandet. Här ska all fakta framgå och beskrivas på ett objektivt sätt. Skrivs i neutral ton och helt utan värderande ord.

6.   Citat

I citaten ges möjlighet att kommentera innehållet i pressmeddelandet. Genom kommentarerna kan man även ta tillfället att föra fram sitt eget budskap så som man vill förmedla det.

7.   Kontaktuppgifter

I slutet av pressmeddelandet lämnas kontaktuppgifter till vilka man kan kontakta för ytterligare information eller kommentarer. Ofta är det en press- eller kommunikationschef och den som har citerats i pressmeddelandet.

8.    Boilerplate

Avslutningsvis finns en kort företagspresentation där företaget som är avsändare presenteras.

Läs mer om PR >>

PR är ett av kommunikationsbyrån Navigators specialistområden. Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med.

lovisa_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur du skriver ett bra pressmeddelande är du varmt välkommen att höra av dig.

Lovisa Hermansson
PR Consultant
Media relations
Tel +46 40 631 62 30
lovisa.hermansson@navigator.se
Share