10 steg till en digital kommunikationsstrategi

digitalkommunikationsstrategi

Om du inte redan har en digital strategi för dina sälj- och marknadsaktiviteter är det hög tid att göra slag i saken. Men vad bör den egentligen innehålla? För att ge dig stöd på vägen går vi här igenom de tio viktigaste stegen till en digital kommunikationsstrategi.

1. Kanal- och konkurrentanalys

Börja med att inventera vilka kanaler du använder idag och vilka du skulle vilja använda i framtiden. Prioritera flera eftersom det är lätt att dela och återanvända innehåll. Alla målgrupper har sina favoritkanaler som de vill använda. Se till att du är där. Identifiera var konkurrenterna befinner sig. Vad gör de bra? Mindre bra? Hur kan du göra det bättre?

Viktiga frågeställningar

 • Vilka kanaler ska du utnyttja och på vilket sätt?
 • Vilka kanaler utnyttjar konkurrenterna?
 • Finns det några kanaler du vill komplettera med i framtiden?

2. Målgrupper och intressenter

Du känner säkert dina befintliga målgrupper väl vid det här laget. Men har du koll på hur de agerar på nätet? Känner du till deras digitala kroppsspråk. Gör en kartläggning av kundresan för olika målgrupper för att få en bild av var i köpprocessen du kan vara med och påverka. Identifiera gärna nya målgrupper och intressenter som du har möjlighet att nå digitalt.

Viktiga frågeställningar

 • Vilka befintliga målgrupper når du med respektive kanal?
 • Vilka målgrupper vill du nå med respektive kanal?
 • Hur tror du målgrupperna lättast tar till sig informationen?

3. Mål och mätmetoder

Givetvis är möjligheten att mäta en av de verkligt stora fördelarna med nätet och de digitala aktiviteterna. Men bara för att det går innebär det inte att du ska mäta allt. Prioritera det du anser är affärskritiskt och börja där. Du kommer att märka att uppföljningen tar tid även om du använder enkla verktyg.

Viktiga frågeställningar

 • Vilka varumärkesbyggande målsättningar är viktiga för mig att mäta?
 • Vilka säljorienterade målsättningar är viktiga för mig att mäta?
 • Hur ser jag till att dessa kan följas upp enkelt och kontinuerligt?

4. SEO och SEM

Beslutsprocessen både börjar och avslutas i många fall på Google. Dina digitala aktiviteter är inte värda mycket om du inte ser till att du är sökbar. Optimera så långt det går och komplettera gärna din hemsida med en blogg för att du ska bli dubbelt så lätt att hitta. Välj ut ett antal hundra sökord per marknad och optimera allt du gör enligt konstens alla regler. Om du har svårt för att hamna högt med något ord bör du fundera över att köpa adwords.

Viktiga frågeställningar

 • Vilka sökfraser är viktigast för mina befintliga och nya målgrupper?
 • Hur ser sökvolymen ut för respektive sökfras?
 • Vilka on- och off-pagemetoder ska jag använda för optimering?

5. CRM

Ett bra CRM-system är grunden för en mer effektiv försäljning. Ordning och reda på datan gör det lättare för dig att fokusera på rätt kunder och automatisera dina processer så långt det går. Se till att du har ett modernt CRM-system som kan integreras på ett bra sätt mot ditt system för e-posthantering och marketing automation.

Viktiga frågeställningar

 • Stöttar mitt nuvarande CRM-system mig i det dagliga arbetet på rätt sätt?
 • Är CRM-systemet integrerat med mina andra digitala aktiviteter?
 • Utnyttjar jag och de andra i företaget alla funktioner i CRM-systemet?

6. Webbsajt

Din webbsajt är navet för alla dina digitala aktiviteter. Se till att du har en sajt som tydligt beskriver det du gör och som är optimerad så långt det går. Utnyttja gärna en blogg och landningssidor för att hjälpa dina potentiella kunder i sina köpbeslut. Se till att du mäter olika typer av konverteringar. Samla in e-postadresser så ofta du kan, de är guld värda med rätt e-postplattform.

Viktiga frågeställningar

 • Hur kan jag renodla och förtydliga innehållet på hemsidan?
 • Hur kan en blogg stödja det värdeskapande arbetet?
 • Behöver jag landningssidor för våra viktigaste sökfraser?

7. Innehållsinventering

Utgå från sökfraserna och identifiera innehåll kopplat till det som du vet att dina målgrupper är intresserade av. Berätta om dina tjänster på ett sätt så att du blir både intressant och sökbar. Vad gör du idag som du kan återanvända? Det mesta befintliga material du har går att skriva om och anpassa vilket är enklare än att börja från noll. Sortera ut vilken typ av innehåll som passar i vilken kanal.

Viktiga frågeställningar

 • Vad kommunicerar jag idag i respektive kanal?
 • Finns det viktigt innehåll som jag inte kommunicerar?
 • Vad kommunicerar konkurrenterna?

8. Innehållsstruktur

Dela gärna upp innehållet i kategorier och teman för att de ska vara lättare att hantera. Gruppera även innehållet så att det som är varumärkesbyggande, säljdrivande och nyhetsförmedlande skiljs åt. Dessa typer av innehåll behöver hanteras olika både vad gäller valet av kanaler och sättet att utforma kommunikationen. Försök vara kreativ när det gäller olika sätt att sprida innehållet.

Viktiga frågeställningar

 • Vilken typ av innehåll ska jag förmedla i respektive kanal?
 • Hur ska jag dela upp innehållet och förmedla det för att göra det intressant?
 • Vad är varumärkesbyggande, säljdrivande och nyhetsförmedlande?

9. Aktivitetskalender

Att vara aktiv i sina digitala kanaler är resurskrävande. Därför finns det en stor fördel att alltid ligga före i arbetet med olika typer av utskick och publiceringar. Planera gärna långt i förväg så att du kan sprida kommunikation med olika innehåll över tid. Skapa en aktivitetskalender och ta gärna hjälp av ett bra verktyg för delning och uppföljning.

Viktiga frågeställningar

 • När och hur ofta ska jag kommunicera vad i respektive kanal?
 • Hur ska planen se ut för att jag hela tiden ska ligga steget före?
 • Vilka verktyg ska jag använda för att hålla planen aktuell?

10. Marketing Automation

Med en genomtänkt strategi för marketing automation kan du följa dina besökare från behov till beslut. Utgå från kundresan igen och identifiera vilka kommunikationsinsatser som du vill ska kunna ske automatiskt i de olika stegen som kunden befinner sig. Se till att du har rätt plattform så att du kan generera kvalitativa leads till säljarna på företaget.

Viktiga frågeställningar

 • Hur ska jag följa mina besökare från behov till beslut?
 • Hur utnyttjar jag vårt CRM-system och vår e-postplattform för målgruppanpassade utskick?
 • Kan jag automatisera fler av våra processer?

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med din digitala kommunikationsstrategi är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share