Dags för en digital strategi?

digitalstrategi

Säkert har du också sneglat lite lätt avundsjukt på de nystartade, snabbväxande företag i vår omvärld som lyckats bygga hela sin affärsmodell på digitalt tänkande. Företag som utan hänsyn till tungt bagage, traditioner och regler har kunnat konstrueras enbart för att skapa tillväxt med hjälp av ny teknologi. Fortsätt snegla, det finns många guldkorn du kan ta med dig när det är dags för dig och ditt företag att skapa en digital strategi. Guldkorn som kan få hela företaget att lyfta.

Digital strategi

Man behöver inte vara disruptiv och vända upp och ned på hela branscher som Uber, Airbnb, Instagram eller Netflix för att lyckas. Denna ynnest är få förunnat. Det finns gott om plats för mer traditionella företag på marknaden men för att lyckas är det ändå avgörande att förstå varför dessa banbrytande innovatörer blivit så framgångsrika. Vilka är nycklarna som kan låsa upp dörren till dina digitala visioner? Och hur kan du dra nytta av deras tänkande i dina egna processer?

Ny teknologi som bas

Dessa företag är skapade i en värld av nya behov, de är inspirerade av ny teknologi och har fått möjlighet att växa tack vare att de själva varit med och skapat helt nya marknadsförutsättningar. De har alla ignorerat existerande normer på marknaden och inte tagit hänsyn till de traditionella förutsättningar som fått tidigare framgångsrika företag i de olika branscherna att lyckas. De har insett att människorna i den moderna världen har behov för uppmärksamhet och nätverkande. De har insett att ett slimmat erbjudande med nätet som nav för unika upplevelser skapar grunden för en stabil verksamhet.

Tänk till, tänk om, tänk nytt

På samma sätt behöver alla moderna företag anpassa sina affärsmodeller och strategier till den digitala värld som håller på att skapas. Idag behöver man tänka i nya banor från grunden med exponentiella teknologier som bas. Banker behöver utvärdera sina roller i morgondagens samhälle och biltillverkare behöver se bredare på nya typer av transportlösningar. Det är dags att skapa en digital strategi som får alla i företaget att tänka till, tänka om och tänka nytt.

Omställning och inställning

Digital strategi handlar inte om anställning. Det handlar snarare om omställning och inställning. Du kan inte bara ta in nya mer framtidsinriktade medarbetare och hoppas på att dessa ska göra underverk med lite digitala verktyg. Det handlar om att skapa en förändringsprocess som berör hela företaget. En kunskapshöjning för varje enskild medarbetare och en utveckling som gör det möjligt för alla att anamma det digitala tänkandet såväl i hjärnan som i hjärtat.

Digitalt team

De nya disruptiva bolagen är ofta skapade av små team med bara några få människor. Så ett sätt att ta sig an den digitala strategin är att själv skapa ett litet internt team som leder processen. Det digitala teamet behöver vara slimmat men tar succesivt och kontinuerligt in stöd från alla delar av verksamheten i olika projekt för att sprida kunskap. Teamet inventerar och identifierar nya digitala möjligheter med hjälp av thought-leaders i och utanför branschen. Teamet modererar open-innovation-processer tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners. Allt för att hitta nya intressanta perspektiv och infallsvinklar som kan hjälpa till att forma den digitala strategin och i nästa steg justera affärsstrategin.

Bra resurser

Teamet behöver ha spridda kompetenser och erfarenheter. Det är ofta i skärningspunkten mellan olika kunskaper som de annorlunda och banbrytande idéerna föds. Utnyttja dina bästa medarbetare. Det är viktigare att dessa är involverade i dina framtida utmaningar än gårdagens problem. Det är också viktigt att teamet tilldelas goda resurser. Området är i allra högsta grad affärskritiskt och för att lyckas kan det behövas både analyser, råd och annan input utifrån.

Skapa nyfikenhet

Fördelen med att skapa den digitala strategin med ett litet delvis isolerat team är framför allt att det skapar uppmärksamhet och nyfikenhet internt. Alla kommer att vilja veta vad teamet jobbar med och alla vill vara en del av det nya, roliga. På samma sätt har organisationer som Google och MTV skapat GoogleX och MTGx, avdelningar av det lite mer hemlighetsfulla slaget vars hela syfte är att komma på framtidens lösningar.

Direktaccess till ledningen

Se till att det digitala teamet har direktaccess till ledningen genom regelbundna träffar. Den digitala utvecklingen behöver vara högst upp på agendan vid lednings- och även styrelsemöten. För att det digitala tänkandet ska få fullt genomslag i organisationen måste det sättas på piedestal och få stort fokus under en tid, åtminstone initialt. När väl omställningen börjar ta fart går det ofta av sig själv och det digitala blir en mer naturlig del av vardagen.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med din digitala strategi är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share