Världen år 2025 – hur ser den ut?

Världen år 2025

Solen är vår primära energikälla. Sjukdomar som demens och alzheimers är bortglömda. Livslängden har ökat dramatiskt tack var fullständig kontroll av vårt DNA. Alla har tillgång på mat som odlas inomhus med genmodifierade grödor. Det är en del av världen år 2025 som Thomson Reuters presenterar i sin nya framtidsrapport ”The world in 2025 – 10 predictions of innovation”. Men det finns mycket mer intressant att ta del av.

Världen år 2025

I alla tider har vi människor försökt förutspå framtiden. Nostradamus, Toffler, Kurzweil, akademiker, astronomer, ekonomer, matematiker och forskare, alla har de gnuggat geniknölarna för att utröna vad som väntar runt hörnet. Förr var det livsviktigt att kunna tolka saker som vilket väder det skulle bli eller när tidvattnet skulle skölja över oss. Nuförtiden är det ofta mer triviala saker som sysselsätter oss, såsom vem som blir vinnare på aktiemarknaden eller för den skull i elitserien. Men så finns det de som fortfarande ägnar sig åt de större frågorna såsom Singularity University med flera.

Intressant analys

Nu har Thomson Reuters dragit sitt strå till stacken och tagit fram ett framtidsscenario ”The world in 2025 – 10 predictions of innovation”. Det som är intressant med deras vision är att de fokuserat på vilka av dagens teknologier som kommer att ha fått effekt år 2025 och på vilket sätt de kommer att påverka oss. De har analyserat alla typer av publicerad data och patent inom områden som klinisk medicin, kemi, fysik, social forskning, genetik och molekylärbiologi för att forma en så trovärdig bild av morgondagen som möjligt. Vad har de då kommit fram till?

1. Demens ett minne blott

Vår förståelse för de mänskliga generna och genetiska mutationer gör att vi lättare kan upptäcka och hitta preventiva metoder som förebygger neurologiska sjukdomar. När baby-boom-generationen närmar sig 80 kommer allt mer resurser att riktas mot forskning kring denna typ av sjukdomar vilket resulterar i att vi kommer att kunna förebygga utmaningar som demens och Alzheimers.

2. Solen vår primära energikälla

Metoder för att samla in, lagra och konvertera solenergi kommer att vara långt mer avancerade år 2025 vilket gör detta till den primära energikällan på jorden. Tack vare förbättringar inom fotovoltaisk teknologi, kemiska föreningar, katalysatorer och tredimensionella sammansättningar på nanonivå kommer solenergi vara den stora mänskliga massans energislag.

3. Diabetes kan förebyggas

År 2025 finns det en bra plattform för mångfacetterad mänsklig genmodifiering som gör att vi kan förebygga olika typer av metaboliska förhållanden. Vår numera djupa kunskap om de biologiska molekyler som styr livet på jorden; DNA, RNA och protein, kombinerat med fortsatt snabb utvecklingen inom RNA-forskning leder till att vi med sofistikerade metoder kan förebygga typ såväl 2-diabetes som typ 1-diabetes samt en lång rad andra liknande sjukdomar.

4. Modifierad mat odlas inomhus

År 2025 kommer genmodifierade grödor att växa snabbt och säkert inomhus med lågenergiljus som dygnet runt utstrålar rätt våglängder för att påskynda mognadsprocessen. Grödorna har försetts med receptorer på DNA-nivå som tar till sig ljuset rätt och all mat är framtagen för att vara sjukdomsresistent. Det gör tillgången på mat god världen över och priserna kommer att ha låg fluktuation.

5. Elflygplan blir standard

Lättviktsmaterial i kombination med avancerade batteriteknologier gör att vi år 2025 har en helt ny marknad för elektriskt laddade flygplan och bilar. De kommer att drivas av nya förbättrade lithium-ion-batterier. Flygplanen kommer att kunna starta och landa på mycket mindre yta och användas även för snabba shoppingturer. En pilotlicens när man blir myndig kommer att vara standard precis som dagens körkort för bensinbilar.

6. Fler saker än människor uppkopplade

Om du tycker att du är beroende av elektronik idag har du inte sett något än. År 2025 kommer allt från de minsta personliga ägodelarna till hela kontinenter att vara digitalt sammankopplade. Vi kommer att leva i en ultradigital och responsiv värld där fler saker än människor är uppkopplade mot Internet med hjälp av trådlös 5G-teknologi.

7. Bara biologiska förpackningar

Oljebaserade förpackningar är historia. Nu är det bio-nanokompositer baserade på nanocellulosa som möjliggör 100 procent biologiskt nedbrytbara förpackningar. Detta oavsett om det gäller mat, medicin, elektronik, textilier eller konsumentprodukter. Dessutom kommer den biologiskt nedbrytbara förpackningstekniken att spela en avgörande roll när det gäller injicerade läkemedel med kontrollerat utsläpp i kroppen.

8. Precisa läkemedel med få biverkningar

2025 kommer patienter att ha långt mer riktade, skräddarsydda behandlingar som ger färre biverkningar. Den snabba utvecklingen inom personlig medicinering har skapat precisa läkemedel som binder till specifika proteiner och använder antikroppar för att ge exakt rätt mode-of-action exempelvis inom cancerbehandling.

9. DNA-test vid födseln

År 2025 kommer det att vara standard att kartlägga en människas DNA redan från födseln. Utvecklingen inom nanoteknologi kopplat till big data gör informationen tillgänglig för läkare och forskare världen över. Årliga kontroller kommer också att vara standard för att identifiera eventuella förändringar som kan leda till autoimmuna sjukdomar.

10. Teleportering nästa stora revolution

År 2025 står vi inför tröskeln till en revolution inom teleportering. Människor kan ännu inte teleporteras men stora pengar investeras och kinematisk teknologi utnyttjas för att testa och förstå hur olika typer av material och partiklar reagerar på teleportering. Man kan lätt ställa sig frågan – vart är vi på väg?

Positiv bild

Det är en på många sätt positiv bild av världen som målas upp och den känns absolut logisk med tanke på den exponentiella teknologiska utvecklingsfas som vi lever i. Om vi lyckas utnyttja all den potential som finns på rätt sätt kan detta vara en möjlig vision. Det finns också en mörkare bild där ekonomiska krafter får oss människor att utnyttja tekniken för personlig vinning och inte allmän förbättring.

Hela rapporten

Men låt oss blunda för det ett ögonblick och istället blicka framåt mot en riktigt, riktigt ljus framtid. Vill du läsa hela rapporten eller ladda ned den kan du göra det på sciencewatch.com.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du läsa fler trendrapporter av det här slaget ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Niclas Bergenblad Creative Director
Digital and innovation strategy Tel +46 40 631 62 13 niclas.bergenblad@navigator.se
Share